Bladgjødsling

Størstedelen av plantenes næringsbehov dekkes ved opptak gjennom røttene. En mindre del, ca. 5-10 %, kan opptas gjennom bladene. Dersom plantenes ”rotkondisjon” er veldig god, er behovet for bladgjødsling minimal, men hvis roten er hemmet av en eller annen årsak, kan det være en god ide å supplere med bladgjødsling. Velger man å bruke det er det viktig å bruke en gjødseltype som er anbefalt til dette formålet. Bladgjødsling kan være en god forsikring mot næringsmangel.

 

Situasjoner hvor bladgjødsling kan være nyttig
I alle situasjoner, hvor næringsopptaket er hemmet på grunn av begrenset rotaktivitet, kan det være en god ide å bruke bladgjødsel. Roten kan begrenses i næringsopptak på grunn av følgende årsaker:

 • Lav rottemperatur
 • Høy rottemperatur
 • Lav pH, under 5
 • Høy pH over 6,5
 • Oksygenmangel (overvanning)
 • Tørke (for lite vann)
 • Rotsykdommer
 • Etter perioder med for liten eller kraftig plantevekst
 • Feil bruk av plantevern i rotsonen. F.eks. overdosering av hydrogenperoksid

Bladgjødsling kan også være aktuelt i perioder, hvor plantene har et spesielt stort behov for et eller flere næringsstoffer. Så stort at roten ikke har fysisk mulighet for å kunne ta opp disse stoffene i takt med plantens vekst.

Bruk kun gjødseltyper som er velegnet som bladgjødsel
Når der er behov skal det brukes bladgjødsel, men husk kun å bruke velegnede bladgjødseltyper. Brukes tradisjonelle gjødseltyper er det stor risiko for at det oppstår sviskader på blad, blomster og frukt. I tillegg vil tradisjonelle gjødseltyper i langt mindre grad enn bladgjødseltyper kunne opptas gjennom bladverket.

Hvilke krav stilles til en bladgjødseltype?

 1. Gjødseltypen skal være en suspensjon og formuleres slik at partiklene frastøter hverandre. Dette sikrer at det ikke avsettes utfellinger av produktet i emballasjen og sprøyteutstyret.
  Se figur: Formulert suspensjon sees til venstre.

  image4gx8m.png
 2. Produktet skal ha den rette fordelingen av små og større partikler for at bladgjødslingen skal virke over en lengre periode. Mindre partikler opptas øyeblikkelig, mens større partikler virker over en lengre periode. Se bilde under: Bladgjødsling sett under elektronmikroskop. Man ser tydelig en god fordeling mellom store og små partikler.

  imageq4tft.png

 3. Bladgjødsling bør være tilsatt spredemiddel, som sikrer at gjødsla fordeles jevnt over hele bladet. Dette reduserer risiko for sviskader markant og sikrer et optimalt opptak. Er det ikke tilsatt spredemiddel, ligger gjødsla som store dråper på bladene. Dråper øker risiko for sviskader og et lite kontaktareal gir mindre næringsopptak.
  Se bilde: Er det ikke tilsatt spredemiddel, dannes dråper som lett gir sviskader.

  imageo73q.png

 4. Klebemiddel bør også være en obligatorisk ingrediens i bladgjødsel. Midlet hindrer at bladgjødsla renner av ved senere overbrusing eller regn. Samtidig øker klebemiddel også næringsopptaket.
  Se bilder under: Med klebemiddel fester bladgjødsla seg på bladet. Også i regnvær.

  image9oer39.png


 5. I tillegg kan bladgjødsling også tilsettes penetreringsmidler. Mange forsøk viser at penetreringsmidler signifikant øker næringsopptaket.


 6. YaraVita bladgjødseltyper
  Yara har en rekke bladgjødseltyper tilpasset alle vekster og vekstfaser. Bladgjødseltypene selges under navnet YaraVita. Alle produktene kan finnes her.

  Felles for våre bladgjødseltyper er:
  • De er formulerte suspensjoner
  • De har variert og rett partikkelstørrelse
  • De er tilsatt spredemiddel
  • De er tilsatt klebemiddel
  • De er tilsatt penetreringsmiddel

   imagevoipb.png

 

Husk at bladgjødsel er et godt supplement til de tradisjonelle gjødseltypene og er en god forsikring mot mangelsymptomer. Kontakt Yara for veiledning til akkurat din kultur.

Niels Holmenlund, Yara