YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6

YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6, NPK-gjødsel med Ca, Mg, S og B, gir økt mengde fosfor ved samme mengde nitrogen som sammenlignbare gjødselslag. Eksempel på gjødslingsplan med YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 ved middels til lavt P-AL, kaliumrik jord og høyt avlingsnivå i vårkorn.