YaraBela OPTI-KAS 27-0-0

OPTI-KAS 27-0-0 er kalkammonsalpeter som består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium tilsatt som dolomitt.

Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Den har en negativ virkning på pH i jorda tilsvarende et kalkingsbehov på 0,5 til 1,0 kilo kalsiumoksid (CaO) per kilo tilført nitrogen.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm: 20 %
4,0 mm - 2,0 mm: 75 %
Mindre enn 2,0 mm : 5 %

Volumvekt: 1,00 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Rostock, Tyskland

Råd for bruk av produktet

* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Alle avlinger (felt dyrket): Til vurdering neste sesong for å forhindre mangelsykdommer.

Blomkål

Blomkål: 15-25 kg OPTI-KAS 27-0-0/daa, 2-3 ganger pr. sesong.

Cereals

Korn: Kontakt Yara for gjødslingsråd