UREA (landbruksformål)

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen.

Består av amidnitrogen (CO(NH2)2) som, via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten kan urea gi store nitrogentap, spesielt under ugunstige klimaforhold. Urea kan løses opp i vann og sprøytes ut, f.eks. som en sen proteingjødsling etter skyting i hvete.

Unngå å bruke Urea 46-0-0 på beiter der dyr ferdes.

Kornform: Prillet

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm: 20 %
1,0 mm - 4,0 mm: 79 %
Mindre enn 1,0 mm: 1 %

Volumvekt: 0,74 pluss/minus 0,02 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 40 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted:
Yara Tyskland / Yara Nederland