Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, kombinert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?

Gjødslingsrådet fra N-Tester skal brukes sammen med egen erfaring og kunnskap om situasjonen på ditt jorde for å bestemme N-gjødslingsbehovet.

Etter å ha fått opp en anbefalt mengde med N-Testeren, vil vi minne om en viktig vurdering som må gjøres før du setter i gang med gjødsling. Det er å vurdere mengde nitrogen som fortsatt er i jorda etter tidligere gjødsling, men som plantene ennå ikke har rukket å ta opp. Har det f.eks. vært tørre forhold siden forrige gjødsling, kan det være betydelige mengder nitrogen som blir tilgjengelig for plantene når neste regnvær igjen har fuktet opp jorda.

N-Tester Norge

Anbefalingene fra N-Tester er basert på mange år med forskning og erfaring. Den er kalibrert for måling i høst- og vårhvete, bygg, havre og timotei frøeng. Åkeren skal være i normal, god vekst, og ikke ha mangler på andre næringsstoff, som f.eks svovel. Videre skal ikke åkeren være synlig tørkestresset. Anbefalingen tar ikke hensyn til tettheten til bestandet, men tar utgangspunkt i et normalt bestand.

Åkeren må også være i riktig intervall for utviklingsstadium; hvete (vekststadium 37-59, dvs. flaggbladutvikling til full aksskyting), bygg og havre (vekststadium 31-37, en leddknute til begynnende flaggbladutvikling) og timotei frøeng (vekststadium 31-32, en til to leddknuter). Og måling skal skje på siste fullt utviklede blad, hvis det øverste bladet er under utvikling, så skal du måle på det nest øverste.

N-Tester i kombinasjon med agronomisk kunnskap og sunn fornuft gir deg et godt grunnlag for riktig beslutning om N-gjødslingsbehov.

Nytt fra 2021 er at man finner oppdaterte anbefalinger for N-Tester i Atfarm mobilappen. Atfarm-appen finnes tilgjengelig for nedlastning på AppStore og GooglePlay og er gratis å bruke med eldre N-Tester modeller. For N-Tester BT må man ha et aktivt abonnement som kan bestilles i web-versjonen av Atfarm. 

Les mer her.