Yara N-Tester BT

Ved å kombinere mobiltelefonteknologi og teknisk innovasjon gjør vi Yaras agronomiske kunnskap tilgjengelig direkte i din mobil. Med Yara N-Tester BT får du hjelp til å optimalisere N-gjødslingen i sesongen.

Yara N-Tester BT er nå en del av Atfarm

NB! Tidligere brukte man YaraIrix-appen for å finne oppdaterte Yara N-Tester anbefalinger, men nå finner man de oppdaterte Yara N-tester anbefalingene i Atfarm-appenAtfarm-appen finnes tilgjengelig for nedlastning på AppStore og GooglePlay. 

Økt treffsikkerhet

Underoptimal N-gjødsling fører til uutnyttet avlingspotensiale og lavere kvalitet. Gjødsler vi over optimum øker vi i stedet risikoen for legde, dårlig gjødselutnyttelse og en potensiell miljøbelastning. Plantenes nitrogenbehov kan variere stort mellom år, mellom skifter og innenfor skifter. Å vurdere N-behovet er utfordrende, men ved å ta i bruk hjelpemidler som Yara N-Tester BT kan vi øke treffsikkerheten og sjansene for å lykkes.


N-Tester BT

N-Tester BT bygger på samme teknologi som tidligere versjoner av Yara N-Tester, men presenteres nå i en helt ny drakt. N-Tester BT har et nytt design, og kobles trådløst mot din mobil via bluetooth. All data og informasjon lagres i Atfarm, og etter målinger på et representativt areal gis en anbefalt nitrogenmengde for det aktuelle arealet. Anbefalte N-mengder som gis i Atfarm er basert på mange år med feltforsøksdata og er aktuell for høst- og vårhvete i stadium 37-59, samt bygg, havre og timotei av frøeng i vekststadie 31-32.

Anbefalingen må så vurderes opp mot andre faktorer som påvirker N-behovet, for eksempel utnyttelse av tidligere gitt gjødsel eller værforhold som kan påvirke opptaket. Yara N-Tester BT er et godt hjelpemiddel for mer presis N-gjødsling. Men kunnskap og sunn fornuft er like viktig.

n-tester bt


Hvordan bestille en Yara N-Tester

For å legge inn en bestilling på Yara N-Tester BT oppretter man først en Atfarm konto: 

Oprett konto

Når du er innlogget kan du gå videre med bestillingen ved å velge «Oppgradering» nederst i venstre hjørne. Deretter velger man den pakken man ønsker og fyller inn kort- og betalingsinformasjon.

Et abonnement på Yara N-Tester BT koster 2950 kr/år. Det er også mulig å bestille en pakkeløsning med både Yara N-Tester BT, og mulighet for gjødsling med variabel mengde basert på satelittbilder. Dette koster 3950 kr/år. Prisene er eksklusiv mva.

Last ned appen her:

AppStore238.png   Google play238.png