N-Sensormålinger på Romerike, uke 21, 2018

Den andre målingen med håndholdt N-Sensor er gjennomført på Romerike.

Det målte nitrogenopptaket viser veldig beskjedent opptak den siste uka, og åkrene er preget av varmen. 

Av Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Mange steder er det et stort behov for vanning av høsthveteåkrene for å få i gang veksten og øke nitrogenopptaket. På forsøkene det måles på, har vanntilgangen så langt vært greit for to av feltene, mens et felt er preget av tørken. På alle tre feltene er åkrene tynne og glisne. Det var vanskelige forhold ved etablering av høsthveten, og veksten startet seint i vår etter en lang vinter. Det varme været fremskynder utviklinga av kornplantene og reduserer perioden med busking. Det reduserer også avlingspotensialet til åkeren. Siden åkrene er tynne, er det mye jord synlig på rutene. Det kan påvirke N-Sensormålingene, og gjøre resultatene noe usikre.

Foto: Morten Botilsrud

Felt 1 Vormsund, Romerike. Åkeren er relativt tynn, og målingene viser at det er tatt opp i underkant av 1 kg N/daa siste uke. Feltet er i starten av strekkingsperioden. Det er nitrogen igjen i jorda fra vårgjødslingen, og en kan avvente delgjødslingen litt til for å se på videre utvikling av åkeren. Feltet er plassert på siltjord, med grei vanntilgang for plantene frem til nå. Sorten er Ellvis.

Foto: Morten Botilsrud

Felt 2 Vormsund, Romerike. Åkeren er relativt tynn, og det er ikke målt noe opptak av nitrogen den siste uken. Feltet er plassert på siltig lettleire, og jorda begynner å bli tørr. Det er behov for vann for å få i gang nitrogenopptaket. Det er nitrogen igjen i jorda fra vårgjødslingen, og en kan avvente delgjødslingen litt til for å se på videre utvikling av åkeren. Sorten er Kuban.

Foto: Morten Botilsrud

Felt 3 Vormsund, Romerike. Åkeren virker preget av de vanskelige forholdene fra såing frem til nå. Det er ikke målt noe opptak av nitrogen den siste uka, og det totale nitrogenopptaket er målt til ca. 2 kg N/daa, som betyr at mye av vårgjødslingen fortsatt ligger i jorda. Feltet er plassert på siltjord, med grei vanntilgang for plantene frem til nå. Sorten er Kuban.

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, på Romerike og i Trøndelag.