N-målinger vårbygg uke 26, 2023

På tre av feltene har bygget skutt, og målingene med håndholdt Yara N-Sensor gir dermed ikke et representativt bilde på N-opptaket lenger. Høye temperaturer og tørke har ført til at utviklingen av plantene gått svært fort, og målinger i bygg avsluttes for sesongen 2023.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Feltet i Trøndelag og feltet på Ås som har blitt vannet har et høyt avlingspotensial. De andre tre feltene er preget av tørken og varmen, og har et lavt avlingspotensial.

Målingene gjennomføres som en del av aktiviteten i NFR prosjektet ProteinBar, der målet er å øke proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr. Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag og NMBU. Arbeidet er finansiert av NFR og næringspartnerne i prosjektet. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker byggplantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Østfold, uke 26, 2023

imageig5r8.png

Bilde og figur 1: Feltet i Østfold er rett før aksskyting, Z 47. Feltet er tydelig preget av varmen og tørken, med små og lave planter. Målingene med den håndholdte N-sensoren viser at det er tatt opp ca. 2 kg N/daa i overjordisk biomasse så langt i sesongen, og det er liten forskjell mellom nullrutene og de gjødsla rutene. Foto: Øyvind Akselsen. 

 

Romerike, uke 26, 2023

Bilde 2: Den raske utviklingen av byggfeltet på Romerike har fortsatt den siste uka, og plantene har nå skutt. Siden utseende til byggplantene endrer seg mye ved skyting, gir målinger med N-sensor ikke lenger noe representativt bilde av nitrogenopptaket. Foto: Michael Aamold. 

 

Vestfold, uke 26, 2023

Bilde 3: Byggfeltet i Vestfold har utviklet seg fort, og kommet til aksskyting. På grunn av varmen og tørken har vekst og utviklingen av kornet gått fort, og avlingspotensialet er begrenset. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

 

Trøndelag, uke 26, 2023

imageuvipx.png

Bilde og figur 4: I Trøndelag går utviklingen saktere, og plantene har nå kommet til flaggbladutvikling. Lavere temperaturer og god tilgang på fuktighet gjør at plantene har hatt mye bedre tid til å legge grunnlaget for et bra avlingspotensial sammenlignet med kornet på Østlandet. Det er tatt opp mellom 0,5-1 kg N/daa siste uka på feltet. Foto: Jon Olav Forbord. 

 

Ås, uke 26, 2023

Bilde 5: Feltet på Ås er vannet tre ganger, og står svært fint. Plantene har kommet til skyting, Z 51. Siden utseende til byggplantene endrer seg mye ved skyting, gir målinger med N-sensor ikke lenger noe representativt bilde av nitrogenopptaket. Foto: Øyvind Akselsen