N-målinger vårbygg uke 25, 2023

Det er gjennomført målinger i vårbygg med håndholdt N-sensor på felt på Østlandet og i Trøndelag. Feltene på Østlandet er sterkt preget av tørken og varmen, og har fått en kraftig reduksjon i avlingspotensialet sammenlignet med forventet avlingsnivå ved såing. I Trøndelag er det gode forhold for vårkornet, og bygget står fint.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

 

Målingene er gjort i gjødslingsforsøk i bygg, i sortene Annika og Ismena. Foreløpig er det små forskjeller mellom sortene, og målingene blir presentert som et gjennomsnitt av begge sortene. Forsøkene ble gjødslet med 8 kg N/daa på våren. Ved buskingsstadiet, Z 22, ble det gjødslet med enten 2, 4, 6 eller 8 kg N/daa, for å skape en gradient i bestandet. I starten av strekkingsperioden, Z 30, ble ett ledd gjødslet med 6 kg N/daa.

Målingene gjennomføres som en del av aktiviteten i NFR prosjektet ProteinBar, der målet er å øke proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr. Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag og NMBU. Arbeidet er finansiert av NFR og næringspartnerne i prosjektet. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker byggplantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Felt 1 Østfold, vårbygg, uke 25, 2023


image5aw6g.png

Bilde og figur 1: Feltet i Østfold har kommet til begynnende strekking, og er tydelig preget av varmen og tørken. Målingene med den håndholdte N-sensoren viser at det er tatt opp under 1 kg N/daa i overjordisk biomasse så langt i sesongen. Når jorda tørker ut, påvirkes nitrogenopptaket på mange måter. Det blir vanskelig for røttene å vokse i den tørre jorda. Nitrogenet som skal tas opp av røttene må være løst i vannet i jorda for å være plantetilgjengelig, og uten vann vil det ikke være nitrogen som plantene kan ta opp. I tillegg påvirker tørken og varmen en rekke andre forhold ved vekst og utvikling av plantene. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Felt 2 Romerike, vårbygg, uke 25, 2023

image8ldcf.png

Bilde og figur 2: Utviklingen går raskt på feltet på Romerike. Det var starten av strekkingsperioden forrige uke, og nå er det like før åkeren skyter. Tørken og varmen har fremskyndet utviklingen av plantene, og begrenset avlingspotensialet til åkeren. Det er tatt 0,7 kg N/daa siste uka i overjordisk biomasse, og totalt i underkant av 4 kg N/daa. Foto: Michael Aamold.

 

Felt 3 Vestfold, vårbygg, uke 23, 2023

 

image3603k.png

Bilde og figur 3: Feltet i Vestfold er også sterkt preget av varmen og tørken. Byggåkeren var ved starten av strekkingsperioden forrige uke og har i løpet av ei uke kommet til begynnende aksskyting. Nedbør de siste dagene kommer for seint til å kunne bøte på de utfordrende vekstbetingelsene frem til nå, men vil ha positiv effekt for veksten videre. Feltet har ikke tatt opp noe nitrogen siste uka, og fortsatt er det bare tatt opp 2 kg N/daa totalt i overjordisk biomasse. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 

 

Felt 4 Trøndelag, vårbygg, uke 25, 2023

 

blobid0.png

Bilde og figur 4: Feltet i Trøndelag har kommet til begynnende strekking, og har tatt opp 4,8 kg N/daa i overjordisk biomasse så langt i sesongen. Trøndelag har hatt rikelig med nedbør hele forsommeren, og den siste tida har det også vært brukbare lufttemperaturer. Kornet har hatt god tid til vekst og utvikling, og det har vært gode forhold for næringsopptak. Foto: Jon Olav Forbord.

 

Felt 5 Ås, vårbygg, uke 25, 2023

 

imagecorr.png

Bilde og figur 5: Feltet på Ås har fortsatt den fine utviklingen, og har tatt opp hele 3,5 kg N/daa i overjordisk biomasse siste uka. Totalt er det tatt opp ca. 7 kg N/daa så langt i sesongen. Feltet er vannet, og har derfor hatt forutsetningene til å takle varmen på en helt annen måte enn der det ikke har vært vannet. Feltet er på flaggbladutvikling, Z 37, og utviklingen går saktere enn på flere av de andre feltene. Foto: Thor Olav Braathe.