N-målinger vårbygg uke 24, 2023

Da er vi i gang med målinger i vårbygg med håndholdt Yara N-Sensor. Målingene gjennomføres i gjødslingsforsøk i bygg, i sortene Annika og Ismena. Foreløpig er det små forskjeller mellom sortene, og målingene blir presentert som et gjennomsnitt av begge sortene.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Forsøkene ble gjødslet med 8 kg N/daa på våren. Ved buskingsstadiet ble det gjødslet med enten 2, 4, 6 eller 8 kg N/daa. Så langt har feltene kommet til starten av strekkingsperioden, z 30.

Målingene gjennomføres som en del av aktiviteten i NFR prosjektet ProteinBar, der målet er å øke proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr. Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag og NMBU. Arbeidet er finansiert av NFR og næringspartnerne i prosjektet. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker byggplantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

image12wzn.png

Felt 2 Romerike: Feltet på Romerike har kommet til starten av strekkingsperioden. Feltet har tatt opp 3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Nullruta har tatt opp 1,5 kg N/daa frem til nå. Det er ingen forskjeller i opptaket på grunn av ulik gjødsling ved begynnende busking. Foreløpig ser ikke feltet preget ut av tørken, men varmen og mangel på vann som er nå, vil være begrensende for avlingspotensialet. 

 

Felt 3 i Vestfold, uke 24, 2023

 

imagegwjy.png

 

Felt 3 Vestfold: Feltet i Vestfold har også kommet til starten av strekkingsperioden. Feltet har tatt opp ca. 0, 7 kg N/daa siste uka og totalt 2 kg N/daa i overjordisk biomasse. Nullruta har tatt opp 1 kg N/daa frem til nå. Det er ingen forskjeller i opptaket på grunn av ulik gjødsling ved begynnende busking. Feltet har klart seg bra frem til nå, men nå begynner varmen og tørken å prege dette feltet. Foto: Tore Røisehagen Daarstad. 

 

 

Felt 5 på Ås, uke 24, 2023

 

imagej69j.png


Felt 5 Ås:
 Feltet på Ås har tatt opp i underkant av 4 kg N/daa totalt i overjordisk biomasse frem til nå. Feltet blir vannet, og plantene har mye bedre evne til å utnytte og ta opp nitrogen og andre næringsstoffer enn planter som ikke blir vannet. Nullrutene har tatt opp 1,2 kg N/daa så langt i overjordisk biomasse. Foto: Thor Olav Braathe.