N-målinger uke 25, 2023

Dette er siste måling med håndholdt Yara N-Sensor i høsthvete for denne gang. Det er bare med målinger fra feltet i Trøndelag. Alle feltene på Østlandet har kommet forbi aksskyting og målingene er avsluttet.

Av:Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll


Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Stjørdal, uke 25, 2023

 

imagew7zhg.png

Kubanåkeren i Stjørdal nærmer seg aksskyting. Åkeren har hatt et høyt N-opptak også siste uka, på 2,5 kg N/daa. Totalt er det tatt opp ca. 9 kg N/daa i overjordisk biomasse. Rikelig med fuktighet, og høyere temperaturer den siste tida har gjort at plantene har utviklet seg fint. Nitrogenopptak på nullruta har også vært høyt siste uka, og det er nå tatt opp 4,6 kg N/daa i overjordisk biomasse på nullruten. Det viser at jorda har frigjort nitrogen, og plantene på nullrutene har vært i stand til å respondere på tilgengelig nitrogen fra jorda. God fuktighet i jorda gjør det enklere for røttene å søke ut i jordvolumet, og få tak i og tatt opp nitrogenet. Det er tida for siste delgjødsling på feltet. Siden jorda bidrar med mye nitrogen på dette feltet, er ikke behovet stort for mer nitrogen. På den andre siden ligger det an til et høyt avlingspotensial. Det betyr at det kan være grunnlag for en moderat siste delgjødsling for å sikre høy avling og optimalt proteininnhold. Foto: Jon Olav Forbord.