N-målinger uke 24, 2023

Lengst sør har høsthveten kommet til aksskyting og det er tida for andre delgjødsling. Det er tørt over hele Østlandet og stort behov for nedbør. Hvor mye høsthveteåkeren preges av tørken kommer an på både hvor dypt rotsystem plantene har etablert frem til nå og hvor mye vann som er tilgjengelig i dypere jordlag. På feltet i Trøndelag er høsthveten i god utvikling.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Tørken på Østlandet preger flere av feltene og påvirker avlingspotensialet. Flere av feltene er kommet til aksskyting, og både målinger og gjødsling av plantene er forbi for denne sesongen. Hvor langvarig tørken blir, vet vi ikke, men ut fra målinger, bilder og oppfølging gjennom sesongen frem til nå, ser det ut til å bli et stort spenn i avlingsnivået mellom de sju feltene. Erfaring fra forrige tørkesommer i 2018, var at proteininnholdet ble svært høyt i både vår- og høsthveten. Det kan vi også forventes oss denne sesongen, så sant det ikke skjer store endringer i været siste halvdel av sesongen.

Trøndelag har hatt god tilgang på nedbør hele våren og forsommeren. Den siste tida har temperaturen vært litt høyere, og her har opptaket av nitrogen vært betydelig siste uka.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Halden, uke 24, 2023

 

image1mz1n.png

Bilde og figur 1: Kubanåkeren i Halden har nådd aksskyting, og målinger avsluttes på dette feltet. Målingene viser et jevnt opptak av nitrogen de siste fire ukene, med ca. en kilo nitrogen tatt opp hver uke. Feltet har hele tiden stått fint, og ser ut til å ha klart den varme, tørre perioden bra. Fremover nå starter blomstring, og deretter innlagring og vekst av hvert enkelt korn. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Moss, uke 24, 2023

 

imagecw6nh.png

Bilde og figur 2: Praktik-åkeren i Moss har nådd aksskyting, og målinger avsluttes på dette feltet. Det har vært et stort nitrogenopptak siste uka, med mellom 3-4 kg N/daa. Dette feltet er vannet, og tilgang på vann i kombinasjon med varmen, har gjort at feltet står veldig fint. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Vestby, uke 24, 2023

 

imageggit.png

Bilde og figur 3: Kubanåkeren i Vestby har også kommet til aksskyting, og det er siste måling på dette feltet. Her er nitrogenopptaket tydelig hemmet av tørken. Det er ikke tatt opp noe nitrogen siste uka, og totalt er det tatt opp mellom 6-7 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Vormsund, uke 24, 2023

 

imageleov.png

Bilde og figur 4: Feltet på Vormsund i Kuban er preget av tørken, og har tatt opp svært lite nitrogen siste uka. Det nærmer seg tida for siste delgjødsling, men uten regn i sikte, kan dette avventes. Både tilgangen på nitrogenet og opptaket vil være svært redusert på grunn av tørken, i tillegg reduseres avlingspotensialet ved mangel på vann, slik at behovet for mer nitrogen endres. Det totale opptaket i overjordisk biomasse så langt er på 6 kg N/daa. Foto: Morten Botilsrud.

 

Årnes, uke 24, 2023

 

imageqtv33.png

Bilde og figur 5: Kubanåkeren på Årnes er preget av tørken, og har ikke tatt opp nitrogen i overjordisk biomasse siste uka. Det nærmer seg tida for siste delgjødsling, men uten regn i sikte, kan dette avventes. Både vil tilgangen og opptaket være svært redusert på grunn av tørken, i tillegg reduseres avlingspotensialet ved mangel på vann, slik at behovet for mer nitrogen endres. Det totale opptaket i overjordisk biomasse så langt er på 4,5-5 kg N/daa. Foto: Morten Botilsrud. 

 

 

Tønsberg, uke 24, 2023

 

imageehfap.png

Bilde og figur 6: Bernsteinåkeren i Tønsberg har kommet til aksskyting og dette er siste måling på feltet. Opptaket av nitrogen siste uka har ligget på en halv kilo nitrogen, og det er totalt tatt opp 8 kg N/daa i overjordisk biomasse. Feltet ser ut til å klart seg greit i tørken så langt. Tore Røisehagen Daarstad.

 

 

Stjørdal, uke 24, 2023

 

imagejvt7.png

Bilde og figur 7: Kubanåkeren i Stjørdal har kommet til starten av flaggbladutvikling, og har hatt et høyt N-opptak siste uka, på 2,5 kg N/daa. Rikelig med fuktighet, og litt høyere temperaturer har gjort at plantene har utviklet seg fint. Her måles det også økt nitrogenopptak på nullruta, som både viser at jorda har frigjort nitrogen, og plantene på nullrutene har vært i stand til å respondere på tilgengelig nitrogen fra jorda. God fuktighet i jorda gjør det enklere for røttene å søke ut i jordvolumet, og få tak i og tatt opp nitrogenet. Foto: Jon Olav Forbord.