N-målinger uke 23, 2023

Lengst sør har høsthveten kommet til skyting og det er tida for andre delgjødsling. Feltene lenger nord på Østlandet er midt i strekkingsperioden, som er en periode med høyt næringsopptak. Opptaket av nitrogen på feltene har frem til nå fulgt forventa mønster. I Trøndelag har det vært en lenger periode med kjølig vær, og jevnt med nedbør. For høsthveten har dette vært svært gode forhold for vekst og utvikling, og legger til rette for et høyt avlingspotensial.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Feltene lengst i sør har høsthveten kommet til skyting og det er tida for andre delgjødsling. Det er tørt over hele Østlandet og stort behov for nedbør. Hvor mye høsthveteåkeren preges av tørken kommer an på både hvor dypt rotsystem plantene har etablert frem til nå og hvor mye vann som er tilgjengelig i dypere jordlag. Tørken vil påvirke avlingspotensialet, men det er vanskelig å forutsi hvor stor betydning det vil få.

Feltene lenger nord på Østlandet er midt i strekkingsperioden, som er en periode med høyt næringsopptak. Under tørre forhold påvirkes tilgangen på gjødsel. Nå er det lite vann i jorda som gjødsla kan løses opp og diffundere i, og veksten til røttene hemmes i tørr jord. Det vil være store lokale forskjeller i hvor mye vann som er plantetilgjengelig, avhengig av jordart, dybden på jorda røttene kan utnytte og hvor stort rotnettverkt plantene har etablert. Dette vil ha stor betydning for den videre veksten. Tilgang på vanning eller ikke vil også bety svært mye med de forholdene som er på Østlandet nå.

Opptaket av nitrogen på feltene har frem til nå fulgt forventa mønster, og ser ikke ut til å være mye påvirket av de tørre forholdene. Det vil være forholdene fremover som vil ha betydning for om høsthveten klarer å opprettholde veksten og utviklingen i tida fremover, eller om den vil redusere på antall skudd og antall småaks på grunn av vannmangel.

I Trøndelag har det vært en lenger periode med kjølig vær, og jevnt med nedbør. For høsthveten har dette vært svært gode forhold for vekst og utvikling, og legger til rette for et høyt avlingspotensial.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Halden, uke 23, 2023

image8e655.png


Bilde og figur 1:
 Feltet i Halden i Kuban har kommet til skyting, og det er tid for siste delgjødsling. På gjødsla ruter er det nå tatt opp 9-10 kg N/daa i overjordisk biomasse og 2,5 kg N/daa på ugjødsla ruter, og feltet ser bra ut. Foto: Thor Olav Braathe.

 

 

Moss, uke 23, 2023

imagepv2c7.png

Bilde og figur 2: Praktik-åkeren i Moss har også kommet til begynnende skyting. Opptaket siste uka har vært stigende med økende mengde N gitt ved første delgjødsling, og har vært på 0,7-2 kg N/daa, og det er nå tid for siste delgjødsling. På ledd med sterkeste gjødsling er det nå tatt opp 11 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Thor Olav Braathe. 

 

 

Vestby, uke 23, 2023

image02802j.png

Bilde og figur 3: I Vestby har Kubanåkeren kommet til vekststadium 38, flaggbladet er på vei ut. Det har vært litt mer moderat opptak på dette feltet siste uka, med rundt en halv kg N/daa. Totalt er det tatt opp mellom 6-7 kg N/daa i overjordisk biomasse. Det går fort til delgjødsling også på dette feltet. Foto: Thor Olav Braathe. 

 Vormsund, uke 23, 2023

imagejr02.png

Bilde 4 og figur: Kubanåkeren på Vormsund har hatt et bra opptak av nitrogen også denne uka. Det er tatt opp rundt 1-1,5 kg N/daa, og totalt er det tatt opp i overkant av 6 kg N/daa i overjordisk biomasse. Feltet er midt i strekkingsperioden, med to leddknuter synlig, og det er enda en stund til andre delgjødsling. Foto: Morten Botilsrud.
Årnes, uke 23, 2023

image21ju9.png

Bilde og figur 5: Kubanåkeren på Årnes har tatt opp ca. en kilo nitrogen siste uka, og har nå et totalt opptak på mellom 4-5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Plantene har kommet til vekststadium 32, to leddknuter synlig, og er midt i strekkingsperioden. Det Foto: Morten Botilsrud. 

 

 

Tønsberg, uke 23, 2023


images61je.png

Bilde og figur 6: Bernsteinåkeren i Tønsberg nærmer seg raskt skyting og tida for siste delgjødsling. Opptaket av nitrogen siste uka har vært veldig beskjedent, og knapt målbart. Feltet har totalt tatt opp mellom 6,5-7,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Tore Røisehagen Daarstad. 

 

 

Stjørdal, uke 23, 2023

imageanmdn.png

Bilde og figur 7: Kubanåkeren i Stjørdal har tatt opp ca. 1,4 kg N/daa siste uka, og har totalt tatt opp mellom 4-4,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Plantene har kommet til stadium 32, og er midt i strekkingsperioden. Det kjølige og fuktige været som har vært i Midt-Norge over lenger tid er gunstig for plantene med tanke på både vekst og næringsopptak. Foto: Jon Olav Forbord.