N-målinger uke 22, 2023

Åkrene står fint, og har hatt en god utvikling den siste uka. For feltene lengst sør er plantene i starten av perioden med aksdannelse, og det nærmer seg tida for andre delgjødsling. For feltene lenger nord er plantene i gang med strekkingsperioden og ser ut til å ha god utnyttelse av nitrogenet gitt ved første delgjødsling.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Den største utfordringen for feltene sørpå i tida fremover vil være mangel på nedbør. Vanningskalkulatoren (https://lmt.nibio.no/irrigation/) på nettet beregner et betydelig nedbørunderskudd og Yr melder ikke om noe nedbør de neste 10 dagene. Dette vil stresse plantene, og påvirke avlingspotensialet. Men været kan snu, selv om Yr ikke melder regn nå. I Trøndelag har plantene ikke denne utfordringen.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Halden, uke 22, 2023

 

image5rkzh.png


Bilde og figur 1:
 Feltet i Halden i Kuban har flaggbladet snart helt ute, og plantene er på vei over i perioden med aksdannelse. Det er enda litt til skyting, og det begynner å bli aktuelt å tenke på siste delgjødsling. Siste delgjødsling vil både fremme avlingspotensialet ved å legge til rette for store, velfylte korn, samt påvirke proteininnholdet i kornet. Kuban pleier å oppnå et høyt proteininnhold, selv ved høye avlingsnivåer, så det er alle muligheter for å oppnå kravet til mat i Kuban. For høsthvete er det liten grunn til å oppnå et proteininnhold langt over kravet til mat, siden den sorteres til kvalitetsklasse 4. Det meldes ikke om noe nedbør de neste 10 dagene. Vanningskalkulatoren på nettet beregner et betydelig nedbørunderskudd i området, slik at vannmangel kan bli en utfordring om det ikke kommer nedbør i tida fremover. På gjødsla ruter er det nå tatt opp 9 kg N/daa i overjordisk biomasse og 2,5 kg N/daa på ugjødsla ruter, og feltet ser bra ut. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Moss, uke 22, 2023

 

imageled4a.png


Bilde og figur 2:
I Moss er Praktik-åkeren også i starten av perioden med aksdannelse. Opptaket av N siste uka har vært mellom 0,2-0,9 kg N/daa i overjordisk biomasse, stigende med økende mengde N gitt ved første delgjødsling. Totalt er det tatt opp 6-8,8 kg N/daa i overjordisk biomasse. Åkeren står fint, og også her nærmer det seg tida for andre delgjødsling. Foreløpig er behovet for nedbør større enn behovet for mer nitrogen, og det kan bli utfordringer med tørke om det ikke kommer nedbør på en god stund enda. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Vestby, uke 22, 2023

 

imageivphq.png


Bilde og figur 3:
I Vestby har Kubanåkeren hatt et bra N-opptak siste uka etter at det ble delgjødslet forrige uke. Det er tatt opp mellom 1-1,8 kg N/daa siste uka og opptaket ligger på 5,2-5,9 kg N/daa totalt i overjordisk biomasse. Plantene er nå kommet til flaggbladutvikling. Også her vil vann etter hvert bli en betydelig utfordring. Vanningskalkulatoren beregner et underskudd på 79 mm i området, og at 68 % av vannlageret er brukt opp. På dette feltet er det enda litt tid det er aktuelt med andre delgjødsling. Foto: Thor Olav Braathe. 

 

Vormsund, uke 22, 2023

 

imagenn1v.png

 

Bilde og figur 4: Kubanåkeren på Vormsund ble delgjødslet forrige uke, og målingene med den håndholdte N-sensoren viser et betydelig N-opptak siste uke på 2 kg N/daa. I overjordisk biomasse er det nå tatt opp rett i underkant av 5 kg N/daa totalt i overjordisk biomasse. Det begynner å bli tørt også i dette området, og det vil være behov for regn for god utnyttelse av gjødsel og for vekst og utvikling, men foreløpig er ikke feltet preget av vannmangel. Foto: Morten Botilsrud.

 

Årnes, uke 23, 2023

 

imagemvu3i.png

 

Bilde og figur 5: På Årnes har Kubanåkeren tatt opp i underkant av 4 kg N/daa i overjordisk biomasse så langt i sesongen. Det har vært et betydelig opptak av nitrogen siste uka, rundt 1,7 kg N/daa. Utviklingen har gått sakte, og feltet har vært på stadiet begynnende strekking over lang tid. Fremover meldes det om mye sol og varmere vær, som nok vil drive utviklingen raskere fremover. Det vil bli utfordringer med vann om det ikke kommer noe nedbør, men foreløpig preges ikke feltet av tørke. Foto: Morten Botilsrud.

 

Tønsberg, uke 23, 2023

 

image9ko3f.png

Bilde og figur 6: I Tønsberg har Bernsteinåkeren kommet til flaggbladutvikling, og plantene har tatt opp i underkant av 1 kg N/daa siste uka. Totalt er det tatt opp rundt 7 kg N/daa i overjordisk biomasse. På vestsiden av Oslofjorden er det også behov for regn snart for å dekke nedbørunderskuddet som er på 60-70 % i området, men ifølge Yr er det ikke meldt om regn de neste 10 dagene. Åkeren ser fin ut og er i god vekst. Foto: Tore Røisehagen Daarstad. 

 

Stjørdal, uke 22, 2023

 

image7sxsq.png

 

Bilde og figur 7: Kubanåkeren i Stjørdal har tatt opp 1,5 kg N/daa siste uke, og har totalt tatt opp rundt 3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Her er det ingen utfordringer med tørke og tørkestress for plantene. Jevnlig nedbør har sikret god vannforsyning. Åkeren kommer fint, og plantene er i god vekst. Foto: Jon Olav Forbord.