N-målinger uke 21, 2023

Nye N-Sensormålinger er utført denne uka på forsøksfeltene i høsthvete. Feltene i Halden og Moss har kommet til flaggbladutvikling, mens de andre feltene nå er i strekningsfasen. For flere av feltene kom det regn kort tid etter delgjødsling. Dette er gunstig for opptaket av nitrogen, og for den generelle veksten til høsthveteplantene.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll


Feltene lengst sør har startet perioden hvor flaggbladet vokser frem. Inntrykket av åkerne er at plantene er i god vekst og fin utvikling. Det har vært passe med nedbør og passe varmt til at plantene har utviklet seg bra så langt i sesongen.

Feltet i Tønsberg og feltet i Vestby er begge kommer til vekststadium 32, to leddknuter synlige. Plantene er midt strekkingsperioden, og vil fortsette med et høyt nitrogenopptak i tida fremover. På Romerike er plantene i starten av strekkingsperioden, og alle feltene er nå delgjødslet for første gang. For flere av feltene kom det regn kort tid etter delgjødsling. Det er gunstig for opptaket av nitrogen, og for den generelle veksten til høsthveteplantene.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Halden, uke 21, 2023

 

image4873n.png

 

Bilde og figur 1. Kubanåkeren i Halden har kommet til flaggbladutvikling, og åkeren fortsetter den fine utviklingen vi har sett hele våren og forsommeren. Etter et svært høyt nitrogenopptak forrige uke, er det noe lavere denne uka, som harmonerer bra med utviklingstrinnet plantene har kommet til. Totalt er det tatt opp 2,6 kg N/daa i overjordisk biomasse på nullrutene og mellom 7 og 8 kg N/daa på gjødsla ruter. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Moss, uke 21, 2023

 

imageehbgv.png


Bilde og figur 2:
Praktikåkeren i Moss har også kommet til flaggbladutvikling. Her har det vært et høyere nitrogenopptak den siste uka enn tidligere uker. Opptaket har vært stigende med økende mengde nitrogen gitt ved første delgjødsling. Ugjødsla ruter har totalt tatt 1,8 kg N/daa, mens gjødsla ruter har tatt opp fra 6-8 kg N/daa i overjordisk biomasse. Feltet er i fin vekst og utvikling. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Vestby, uke 21, 2023

 

imageovax6.png

Bilde og figur 3: Denne uka ble Kubanåkeren i Vestby delgjødslet, og plantene er i gang med strekkingsperioden. Åkeren kommer fint, og plantene er i god vekst. Nullrutene har totalt tatt opp 2 kg N/daa i overjordisk biomasse, mens gjødsla ruter har tatt opp 4 kg N/daa. Foto: Thor Olav Braathe

 

Vormsund, uke 21, 2023

 

imageg3sdb.png


Bilde 4 og figur:
Kubanåkeren på Vormsund ble delgjødslet denne uka, og er akkurat i gang med strekkingsperioden. Regnværet rett etter gjødsling vil gjøre gjødsla raskt tilgjengelig. Så langt har det vært et beskjedent N-opptak i overjordisk biomasse, men vi forventer et høyere opptak i dagene fremover. Det er tatt opp 1,2 kg N/daa i overjordisk biomasse på nullrutene og 2,7 kg N/daa på gjødsla ruter. Foto: Michael Aamold.

 

 

Årnes, uke 21, 2023


image8m8sj.png

 

Bilde og figur 5: Kubanåkeren på Årnes har startet strekkingsperioden og ble delgjødslet 15. mai. Foreløpig har nitrogenopptaket vært lavt, men med regn denne uka og planter i strekkingsvekst, forventes det et høyere nitrogenopptak i dagene fremover. Det er tatt opp 1 kg N/daa i overjordisk biomasse. Gjødsla ruter har tatt opp i overkant av 2 kg N/daa. Foto: Michael Aamold.

 

Tønsberg, uke 21, 2023

 

imagevikw1i.png


Bilde og figur 6:
Bernsteinåkeren i Tønsberg har kommet til vekststadium 32, to leddknuter synlig. Plantene er i god strekningsvekst og det er tatt opp 1-1,7 kg N/daa siste uka. Totalt har ugjødsla ledd tatt opp 2,2 kg N/daa og gjødsla ruter rundt 6,4 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Tore Røisehagen Daarstad