N-målinger uke 20, 2023

Feltene lengst sør er i gang med strekkingsperioden og feltet i Halden og i Tønsberg har hatt et høyt N-opptak siste uka. I disse områdene er de fleste åkre allerede delgjødslet, og klare for det høye N-opptaket som er i denne vekstperioden.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll


Lenger nord har været vært mer kjølig, og utviklingen til høsthveteplantene har gått seinere. De fleste steder har bra med fuktighet i jorda, og all vårgjødsling bør ha løst seg opp og ha blitt tilgjengelig for opptak. I Trøndelag startet målingene opp denne uka, og plantene på feltet har kommet til buskingsstadiet.

For områdene lenger inn i landet nærmer det seg første delgjødsling. Varmere vær fremover vil sette mer fart i plantene, og det vil være behov for å supplere vårgjødslinga. Der plantebestandet er veldig flekkvis på grunn av utgang av planter gjennom vinteren, blir det mye jord/halm synlig. I slike tilfeller vil målinger med sensor kunne være noe misvisende, og må tas med i vurderingen i tolkingen av måleverdiene.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Bilder og beskrivelse av de 7 feltene:

 

Halden, uke 20, 2023

 

imagez4trb.png


Bilde og figur 1: Høsthveteåkeren i Halden, med sorten Kuban, er godt i gang med strekkingsperioden, og har hatt et betydelig opptak av nitrogen siste uka. På nullrutene er det totalt tatt opp 2,5 kg N/daa i overjordisk biomasse og på gjødsla ruter er det tatt opp mellom 6 og 7 kg N/daa. Det betyr god utnyttelse av delgjødslinga som ble gitt forrige uke, og god leveranse av nitrogen fra jorda. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Moss, uke 20, 2023

 

imagevwle.png


Bilde og figur 2:
Feltet i Moss, i Praktik-åkeren, er også i gang med strekkingsperioden. Her har opptaket av nitrogen siste uka vært noe mindre sammenlignet med feltet i Halden. Gjødsla ruter har i overjordisk biomasse tatt opp totalt 5 kg N/daa, mens ugjødsla ruter har tatt opp 1,8 kg N/daa. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Vestby, uke 20, 2023

 

image2qnpm.png


Bilde og figur 3:
Høsthveteåkeren i Vestby med sorten Kuban er i starten av strekkingsperioden, og har hatt et bra N-opptak siste uka. Nå er nullrutene synlige i åkeren, og det gjenspeiles også i målingene. Nullrutene har tatt opp 1,8 kg N/daa i overjordisk biomasse, mens gjødsla ruter har tatt opp totalt 3 kg N/daa. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Vormsund, uke 20, 2023

 

imagen0fj.png

Bilde og figur 4: Feltet på Vormsund, i Kuban høsthvete har forandret seg lite siste uka, og er ikke i gang med strekkingsperioden enda. Det kjølige været har gjort at utviklingen går seint på dette feltet. Det er tatt opp 1,9 kg N/daa i overjordisk biomasse på nullrutene og 2,3 kg N/daa på gjødsla ruter. Foto: Morten Botilsrud.

 

Årnes, uke 20, 2023

 

imagevn7i8.png


Bilde og figur 5:
 Kubanåkeren på Årnes er i starten av strekkingsperioden og ble delgjødslet 15. mai. Det er så vidt mulig å se nullrutene i feltet og disse har tatt opp 1 kg N/daa i overjordisk biomasse. Gjødsla ruter har tatt opp 1,5 kg N/daa. Fortsatt synes mye jord i åkeren, som vil påvirke målingene med den håndholdte N-sensoren noe. Foto: Morten Botilsrud.

 

Tønsberg, uke 20, 2023

 

imagewh5ne.png


Bilde og figur 6:
Høsthveteåkeren med Bernstein, i Tønsberg, er i gang med strekkingsperioden og har hatt et stort N-opptak de siste dagene. Ugjødsla ruter har tatt opp 0,8 kg N/daa overjordisk biomasse siste uka, mens gjødsla ruter har tatt opp rundt 3 kg N/daa i siste uka. N-opptaket på gjødsla ruter ligger så langt på rundt 4,5 kg N/daa. Det er tydelig forskjell på nullrutene og resten av åkeren. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 

Stjørdal, uke 20, 2023

 

image0buj.png


Bilde og figur 7:
Da er vi i gang med målinger i Trøndelag også. Kubanåkeren i Stjørdal ble vårgjødslet 5. mai etter en kuldeperiode og har kommet til buskingsstadiet. Foreløpig er det ingen forskjeller mellom ugjødsla og gjødsla åker. Opptaket i overjordisk biomasse er på 1,5 kg N/daa på hele feltet. Foto: Jon Olav Forbord.