N-målinger uke 19, 2023

Da er målingene i gang på alle feltene på Østlandet. Feltet i Trøndelag blir med fra neste uke med målinger.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll


Den store spredningen i utviklingstrinn mellom feltene fortsetter denne uka. Feltene lengst sør i Østfold ble delgjødslet denne uka, og har startet strekningsperioden. Disse feltene har tatt opp mellom 3,5 og 4 kg N/daa i overjordisk biomasse i perioden før strekking, og vil ha et høyt N-opptak i tida fremover. Avlingspotensialet ser bra ut, og en kan forvente god utnyttelse av tilført gjødsel.

Feltet i Vestfold kommer raskt etter, og vil bli delgjødslet i slutten av denne uka. Her har N-opptaket vært mer beskjedent frem til nå, med bare 1,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Åkeren ser fin ut, med frodige planter, og høyere lufttemperatur fremover vil være gunstig for veksten og næringsopptaket.

Begge feltene på Romerike er bare akkurat i gang med veksten etter en svært kjølig vår, med minusgrader på natta og flere runder med snø på jordene. Feltene ble vårgjødslet i månedsskiftet april/mai, og det er for tidlig til å få et godt inntrykk av avlingspotensialet på disse feltene. Varmere vær vil være sette mer fart i både vekst og næringsopptak i tida fremover.  

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

N-Sensormålingene uke 19:

imageltfkh.png

 

Bilder og beskrivelse av seks felt på Østlandet:

Bilde 1: Halden, uke 19, 2023


Bilde 1: Høsthveteåkeren i Halden, med sorten Kuban, er kommet til vekststadiet 31. Åkeren ble vårgjødslet 10. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene, og ble delgjødslet 8. mai, rett etter ukas sensormålinger. Nullrutene har tatt opp 1,3 kg N/daa i overjordisk biomasse, mens gjødsla ruter har tatt opp 3, 6 kg N/daa. En ser tydelig forskjeller i åkeren mellom ugjødsla og gjødsla ruter. Åkeren står godt, med frodige planter, som vil utnytte den tilførte delgjødslinga godt i tida fremover. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Bilde 2: Moss, uke 19, 2023

 

Bilde 2: Feltet i Moss, i en høsthveteåker med sorten Praktik, er også kommet til vekststadium 31. Feltet ble vårgjødslet 14. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene og delgjødslet 8. mai, rett etter gjennomføring av N-sensormålingene. Nullrutene synes godt i åkeren, og viser at det har vært bra opptak av nitrogen på de gjødsla rutene. Dette bekreftes også av N-sensormålingene. Estimert nitrogenopptak i overjordisk biomasse er på 1,5 kg N/daa på nullrutene og 4,1 kg N/daa på gjødsla ruter. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Bilde 3: Vestby, uke 19, 2023

 

Bilde 3: Bildet viser høsthveteåkeren i Vestby med sorten Kuban. Åkeren ble vårgjødslet 21. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene. Det har skjedd lite med N-opptaket fra vårgjødsling og frem til nå. Nullrutene synes ikke i åkeren, og det stemmer med det estimerte N-opptaket i overjordisk biomasse. Det er på 1,3 kg N/daa på nullrutene og 1,6 kg N/daa på gjødsla ruter. Feltet er fortsatt på buskingsstadiet og første delgjødsling kan avventes en stund til. Foto: Thor Olav Braathe.

 

Bilde 4: Vormsund, uke 19, 2023

 

Bilde 4: Bildet er av feltet på Vormsund, i Kuban høsthvete. Feltet har kommet til buskingsstadiet og ble vårgjødslet 4. mai. Opptak av N i overjordisk biomasse er 1,4 kg N/daa på nullrutene og 1,5 kg N/daa på vårgjødsla ruter og det er ingen synlige forskjeller i åkeren mellom ugjødsla og gjødsla ruter. Det er fortsatt en god stund til delgjødsling på feltet. Foto: Michael Aamold.

 

Bilde 5: Årnes, uke 19, 2023

 

Bilde 5: Kubanåkeren på Årnes har kommet til buskingsstadiet. Feltet ble vårgjødslet 30. april, og det er ingen synlige forskjeller mellom ugjødsla og gjødsla åker. Opptak av N i overjordisk biomasse er 0,9 kg N/daa på ugjødsla ruter og 1,1 kg N/daa på gjødsla ruter. Plantene er litt glisne, så mye jord synes i åkeren i tillegg til de grønne bladene. Dette vil påvirke målingene med den håndholdte N-sensoren noe. Foto: Michael Aamold.

 

Bilde 6: Tønsberg, uke 19, 2023

 

Bilde 6: Høsthveteåkeren med Bernstein, i Tønsberg, nærmer seg raskt strekking. Åkeren ble vårgjødslet 21. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene, og vil bli delgjødslet om noen få dager. Nitrogenopptaket i overjordisk biomasse har vært beskjedent frem til nå, med 1 kg N/daa på nullrutene og 1,5 kg N/daa på gjødsla ledd. Med høyere lufttemperaturer og planter som snart starter strekningsveksten, vil nitrogenopptaket øke betraktelig i tida fremover. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.