N-målinger uke 18, 2023

Da er de første målingene med håndholdt N-Sensor i gang for sesongen 2023. Det er målt på 2 felt, på hver sin side av Oslofjorden. Hver uke fremover vil det bli målt med håndholdt N-Sensor på syv ulike nitrogengjødslingsfelt i høsthvete. Feltene er plassert i viktige områder med høsthvete, og strekker seg geografisk fra Halden i sør, Tønsberg i vest og Stjørdal i nord.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Resultatene fra målingene og bilder av forsøksfeltene vil bli publisert ukentlig og bidra til kunnskap om nitrogenopptaket på de ulike feltene. 

Sjelden har det vært så stor forskjell på de sørligste områdene av landet og litt lenger nord på Østlandet. Lengst sør var det mulig å gjødsle høsthveten ganske tidlig i april. Feltet i Halden ble vårgjødslet 10. april, og høsthveten står fint i disse områdene. Plantene nærmer seg raskt strekking, og det er tida for første delgjødsling lengst sør.

Lenger nord, samt på vestsiden av Oslofjorden har snø, is og kulde gjort forholdene vanskeligere for høsthveteplantene. En del åkre fikk langvarig isdekke enkelte steder som førte til svake planter og en del utvintring. I indre strøk av Østlandet var det stabilt snødekke gjennom hele vinteren, som har gitt betydelig angrep av snømugg på tidlig sådde åkre. I områder med lite snø, var varmeperioden rundt 18-22. april gunstig for opptørking og flere fikk vårgjødslet høsthveten før regnet bøttet ned 24-25. april. I områdene med langvarig snødekke rakk høsthveteåkrene å bli snøfrie i den varme perioden, men ble raskt dekket av snø igjen den 25. april, og er fortsatt ikke vårgjødslet.

Fremover meldes det om sol og oppholdsvær og høyere dagtemperaturer. Dette er svært kjærkomment for alle områder. Det vil smelte den siste snøen, tørke opp jorda etter den kraftige nedbørsperioden, og gi plantene bedre vekstbetingelser. Det vil gjøre det mulig å vårgjødsle i de seineste områdene, mens de tidligste områdene gjør seg klare til første delgjødsling.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

imagepzyph.png

 

Bilder og beskrivelse av fire felt på Østlandet:

Bilde 1: Halden, uke 18, 2023

 

Bilde 1: Bildet viser høsthveteåker med sorten Kuban. Feltet ligger i Halden, og har kommet allerede til vekststadium 30. Åkeren ble vårgjødslet 10. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene. Disse synes tydelig i åkeren, og viser at det har vært bra opptak av vårgjødsla på de gjødsla rutene. Dette er en kraftig og frodig høsthveteåker, med et høyt avlingspotensial. Det er tida for første delgjødsling på feltet. Foto: Thor Olav Braathe

 

Bilde 2: Moss, uke 18, 2023

 

Bilde 2: Bildet viser høsthveteåker med sorten Praktik. Feltet er plassert i Moss. Åkeren ble vårgjødslet 14. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene. Nullrutene synes godt i åkeren, og viser at det har vært bra opptak av nitrogen på de gjødsla rutene. Åkeren er frodig og fin, med et høyt avlingspotensial. Det er tida for første delgjødsling på feltet. Foto: Thor Olav Braathe

 

Bilde 3: Vestby, uke 18, 2023

 

Bilde 3: Bildet viser høsthveteåker med sorten Kuban. Feltet er plassert Vestby. Åkeren ble vårgjødslet 21. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene. Grensene mellom rutene er ikke synlig enda. Det er heller ikke mulig å se nullrutene. N-Sensormålingene bekrefter også at det ikke er noe forskjell på N-opptaket på gjødslet åker og nullrutene enda. Feltet er på buskingsstadiet og det er litt tid til første delgjødsling. Foto: Thor Olav Braathe

 

Bilde 4: Tønsberg, uke 18, 2023

 

Bilde 4: Bildet viser høsthveteåker med sorten Bernstein. Feltet er plassert i Slagendalen i Tønsberg. Åkeren ble vårgjødslet 21. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene. Grensene mellom rutene er ikke synlig enda. Det er heller ikke mulig å se nullrutene, der den ene er helt fremst i bilde. N-Sensormålingene bekrefter også at det ikke er noe forskjell på N-opptaket på gjødslet åker og nullrutene enda. Foto: Tore Røisehagen Daarstad