N-målinger uke 24, 2022

Denne uka er det målt i høsthvetefelt på Romerike og i Trøndelag.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Feltene på Romerike og i Trøndelag har kommet til vekststadium 43 og 47, der stengelen sveller og det nærmer seg aksskyting. Det er tida for siste delgjødsling for å påvirke proteininnholdet i kornet og kornstørrelsen. Feltene på Romerike har vært preget av tørken på våren og forsommeren, men fremstår som mer frodige enn flere av feltene lenger sør. Forventet avlingspotensial på feltene er likevel påvirket av manglende regn over en lang periode. I Trøndelag har det vært bedre fordeling med nedbør og åkeren har utviklet seg fint hele forsommeren.

 

 

 

Felt 4. Feltet i Kuban-åker på Vormsund hadde et svært høyt N-opptak forrige uke, da plantene utviklet seg fra stadium 32 til 41. I strekkingsperioden ble det estimert et opptak på 4 - 5 kg N/daa. Denne uka har plantene nærmet seg skyting, og N-opptaket har vært mye mer moderat, på rundt 1 kg N/daa. Totalt er det estimert et opptak på 10-12 kg N/daa i overjordisk biomasse frem til nå. På nullrutene er det estimert et opptak på 3-4 kg N/daa. Avlingspotensialet til åkeren antas å ligge rundt 600-650 kg korn/daa, med et nitrogenbehov på rundt 15 kg N/daa. Foto: Morten Botilsrud.

 

 

 

Felt 5. N-opptaket til Julius-åkeren på Vormsund følger samme mønster som Kuban-åkeren. Det var et høyt N-opptak forrige uke, og mye mer moderat N-opptak denne uka. Totalt er det tatt opp 10-11 kg N/daa i overjordisk biomasse frem til nå. Avlingspotensialet vurderes til å ligge på rundt 700 kg korn/daa, med en nitrogennorm på rundt 17 kg N/daa. Estimert N-opptak på nullrutene ligger på 2 kg N/daa. Hvis høsthveteplantene blir veldig parkert i starten av vekstsesongen, er nullrutene mindre egnet til å vurdere jordas evne til å levere nitrogen. På dette feltet er plantene på nullrutene i brukbar vekst, og en kan anta at de gir et greit bilde av jordas N-leveranse. Det nærmer seg delgjødsling på feltet, og behovet for N vil være nitrogenmengden som ikke er tilført tidligere innenfor N-normen til feltet, justert for jordas bidrag med nitrogen. Foto: Morten Botilsrud.

 

 

 

Felt 7. Kubanåkeren i Stjørdal har denne uka hatt et bra opptak av nitrogen. Det estimerte opptaket er på 3 kg N/daa siste uka. Totalt er opptaket estimert til 9-10 kg N/daa. Plantene har kommet til vekststadium 43 der stengelen sveller, og det nærmer seg aksskyting. Andre delgjødsling bør gjøres i løpet av den neste uka. Foto: Jon Olav Forbord

 

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.