N-målinger uke 23, 2022

Det nærmer seg slutten på målinger med håndholdt N-Sensor i høsthvetefeltene. Feltet i Tønsberg har allerede kommet til full skyting av aksene, og da gir ikke målinger med N-Sensor lenger noe godt estimat på N-opptaket til plantene. Målingene på feltet i Sarpsborg, Halden og Kråkstad er gjennomført for siste gang denne uka. Her er plantene i starten av skyting, og målinger videre har heller ingen mening på disse feltene.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Det er tida for siste delgjødsling på feltene. De åkrene som har klart seg greit gjennom tørken, vil nyttiggjøre seg av nitrogenet som tilføres nå. Det er stort sett nok fuktighet i bakken de fleste steder, som gjør at gjødsla løser seg opp, og tas opp. Det er først og fremst proteininnholdet som påvirkes av siste delgjødsling, men også kornstørrelsen vil bli påvirket av den seine gjødslinga, og dermed også avlingsnivået.

På felt 4 og 5 gjennomføres siste måling neste uke, og de er ikke med i denne runden.

 

 

 

Felt 1. Det høyeste N-opptaket for Praktik-åkeren på Øsaker har vært den siste uka. Det er tatt opp mellom 2-2,5 kg N/daa i overjordisk biomasse denne uka. Nitrogenopptaket estimeres da til mellom 5,2-7 kg N/daa totalt i overjordisk biomasse. Plantene har kommet til stadium 51, begynnende skyting og første småaks synlig. Det er fortsatt noe nitrogenopptak igjen, men betydelig mindre enn det som var i strekkingsperioden. Det er tida for andre delgjødsling. Behovet for mer nitrogen er lite på grunn av det lave avlingspotensialet. Foto: Øyvind Akselsen.

 

 

 

Felt 2. Kuban-åkeren i Halden er fortsatt det feltet som fremstår som mest frodig og med høyest avlingspotensial. Her har N-Sensoren målt et opptak på mellom 1-2,8 kg N/daa siste uka, og det er en gradient med økende opptak for økende N-gjødsling gitt ved begynnende strekking. Dette feltet har også kommet til stadium 51, begynnende skyting og første småaks synlig. Feltet delgjødsles i disse dager for å påvirke proteininnholdet og kornstørrelsen i rett retning. Foto: Øyvind Akselsen.

 

 

 

Felt 3. Høsthveteåkeren i Kråkstad har plutselig «våknet». Den håndholdte N-Sensoren har estimert et N-opptak på 4-5 kg N/daa siste uka, og plantene har kommet til stadium 51. Det er tida for siste delgjødsling, men på grunn av det lave avlingspotensialet er det fortsatt nitrogen i jorda som plantene kan nyttiggjøre seg. Foto: Øyvind Akselsen.

 

Felt 6. Praktik-åkeren i Tønsberg har skutt, og akset synes godt i åkeren. Målingene med håndholdt N-Sensor er avsluttet. Etter skyting gir ikke målingene med håndholdt N-Sensor lenger noe godt estimat på N-opptaket i grønnmassen. Feltet er delgjødslet for andre gang, og vi regner med god utnyttelse av tilført gjødsel siden det kom regn like etter gjødsling. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 

 

Felt 7. Høsthveten i Stjørdal har den siste uka utnyttet nitrogenet tilført ved første delgjødsling. Det er en økende gradient i estimert N-opptak med økende N-gjødsling. I overjordisk biomasse er det tatt opp 6-7,5 kg N/daa. Plantene har kommet til vekststadium 37, og flaggbladutvikling står for tur. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling på dette feltet. Foto: Jon Olav Forbord.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Ønsker du å motta årets N-målinger på epost?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.