N-målinger uke 22 2022

Det er gjennomført nye målinger på de 7 høsthvetefeltene som er fordelt på Østlandet og i Trøndelag. Dette er den femte uka med målinger og oppfølging av feltene. Den store forskjellen i vekst og utvikling mellom ulike distrikter har blitt enda tydeligere denne uka.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Feltene som fortsatt er i strekkingsperioden, ser ut til å ha klart seg best gjennom den langvarige tørken. Været vi har hatt de siste dagene, med relativt kjølige temperaturer og regnbyger nå og da har vært gunstig for alle felt. Det er gode forhold for rotutvikling og næringsopptak, og flere av åkerne viser et større nitrogenopptak den siste uka. I områdene som har vært hardest rammet av tørke, er plantene fortsatt sterkt preget av tørken. Her er avlingspotensialet varig redusert, og gjødslingen må tilpasse deretter.

 Felt 1.
Praktik-åkeren på Øsaker har tatt opp ca. 1,5 kg N/daa i overjordisk biomasse siste uka. Plantene har kommet til stadium 44, holken sveller, og det går raskt til aksskyting. Det tørre været preger fortsatt åkeren og det er en tynn og spinkel bestand. Det nærmer seg tida for siste delgjødsling. Behovet for mer nitrogen er lite på grunn av det lave avlingspotensialet. Foto: Øyvind Akselsen.

 Felt 2.
Bernstein-åkeren i Halden står best av de tre feltene sørøst for Oslo. N-opptaket økte med 1-1,5 kg N/daa den siste uka, og det er nå tatt opp rundt 7,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Plantene har kommet til vekststadium 44, holken sveller, og det går raskt mot aksskyting. Nullrutene viser fortsatt ikke noe opptak av N, men det skyldes i stor grad de dårlige vekstbetingelsene fra våren av, med mye tørke. Potensialet til disse ugjødsla plantene blir svært lavt og de klarer ikke å utnytte jordas N-leveranse utover sommeren. Under slike forhold klarer ikke nullrutene å gi et bilde på jordas N-mineralisering. Det er snart tida for siste delgjødsling på feltet, og en moderat gjødsling vil være fordelaktig for å øke proteininnholdet i kornet og også påvirke kornstørrelsen i positiv retning. Foto: Øyvind Akselsen.

 Felt 3.
Høsthveteåkeren i Kråkstad er helt parkert. Mangel på vann gjennom hele våren og forsommeren har gjort at plantene ikke har klart å utnytte tilgangen på gjødsel. Det er målt med N-sensor på feltet, men under slike forhold har N-sensormålinger liten verdi. Kalibreringskurvene til N-sensoren er ikke beregnet for åkre der tørke er den store mangelen. Plantene nærmer seg tida for siste delgjødsling, men denne åkeren vil ikke ha bruk for mer nitrogen enn det som allerede er tilført. Foto: Øyvind Akselsen.

 Felt 4.
Kuban-åkeren på Vormsund har hatt et høyt N-opptak siste uka. I overjordisk biomasse er det tatt opp 2-2,5 kg N/daa i opptak. Plantene er midt i strekkingsperioden, og utnytter både gjødsel og regnet godt. Selv om åkeren er noe preget av tørken, er potensialet fortsatt bra på denne åkeren. Det kjølige, regnfulle været som er noen dager nå, etterfulgt av mer sol og varme vil være svært gunstig for høsthveteplantene. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling på dette feltet. Foto: Michael Aamold.

 Felt 5.
Julius-åkeren på Vormsund har også hatt et bra N-opptak siste uka. Det er tatt opp 1,5 kg N/daa i overjordisk biomasse siste uka og totalt 5,5 kg N/daa frem til nå. Denne åkeren er heller ikke preget så mye av tørken som feltene lenger sør. Været som har vært de siste dagene, og prognosene fremover er svært gunstig for vekst og utvikling av også denne åkeren. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling på dette feltet. Foto: Michael Aamold.

 Felt 6.
Det nærmer seg raskt skyting for Praktik-åkeren i Tønsberg. Det totale N-opptaket i overjordisk biomasse er nå estimert til 6-7 kg N/daa, og det er tatt opp ca. 2 kg N/daa siste uka. Feltet er jamt i bestand, og står fint, men er noe tynnere enn ønskelig på grunn av den langvarige tørken. Været de siste dagene og prognosene fremover er derimot svært fordelaktig for å utnytte det potensialet som er i åkeren. Det er snart tida for siste delgjødsling på feltet, og en moderat nitrogengjødsling vil være gunstig for å øke proteininnholdet og påvirke kornstørrelsen i positiv retning. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 Felt 7.
Høsthveten i Stjørdal fortsetter den fine utviklingen, selv om N-opptaket har vært litt mindre siste uka sammenlignet med uka før. Denne uka er opptaket estimert til ca. 1 kg N/daa. Plantene har kommet til vekststadium 37, og flaggbladutvikling står for tur. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling på dette feltet. Foto: Sanna Krüger Persson

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

 

Ønsker du å motta årets N-målinger på epost?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.