N-målinger uke 21, 2022

Det har blitt store forskjeller mellom feltene i utvikling og opptak av nitrogen. I områder der det har kommet en del nedbør, ser bestandet brukbart ut, og det har vært en økning i N-opptaket den siste uka.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll


På Østlandet har vi nå fått en mer ustabil værtype, med større sannsynlighet for påfyll av nedbør. Det er gunstig for den videre utviklingen av høsthveten, særlig for åkrene som fortsatt er i første del av strekkingsperioden.

I områder med veldig lite nedbør er plantene sterkt preget av tørken, det skjer lite strekningsvekst og N-opptaket er omtrent uforandret. Tørken som inntreffer i strekkingsperioden, vil redusere avlingspotensialet i stor grad. I denne perioden skal både plantene vokse og ta opp mye av nitrogenet, samtidig legges grunnlaget for antall småaks i akset som skal bli til hvetekorn. Antall utviklede buskingsskudd som skal bli til aksbærende skudd bestemmes også i denne perioden.

God tilgang på vann og næring i denne perioden fører til at mange buskingsskudd fortsetter utviklingen til aksbærende skudd og det initieres mange småaks i hvert aks. Da legges grunnlag for et høyt avlingspotensial. Dårlige vekstbetingelser i denne perioden derimot, virker motsatt. Plantene reduserer avlingspotensialet og konsentrerer ressursene om gjerne ett hovedskudd. Utviklingen av hovedskuddet går fort, det strekker seg lite og setter aks i lav høyde. I slike åkre er avlingspotensialet varig redusert, og gjødslingen bør tilpasse deretter.

 

 


Felt 1. Praktik-åkeren på Øsaker er også denne uken tydelig preget av tørken.  Plantene er lave, men i utviklingstrinn er allerede flaggbladet så vidt på vei. Avlingspotensialet til åkeren er betydelig redusert på grunn av vannmangel gjennom hele buskingsperioden og i mye av strekkingsperioden. Foto: Øyvind Akselsen.

 

 


Felt 2. I Halden har det regnet mer, noe Bernstein-åkeren tydelig viser. Her har N-opptaket økt med 2,5-3 kg N/daa siste uka, og det er nå tatt opp rundt 6 kg N/daa i overjordisk biomasse. Her er flaggbladet kommet langt i utvikling, og plantene er dermed i slutten av strekkingsperioden. Nullrutene viser ikke noe opptak av N. På grunn av de dårlige vekstbetingelsene fra våren av, med mye tørke, blir potensialet til disse ugjødsla plantene svært lavt. De vil ikke klare å utnytte jordas N-leveranse utover sommeren, slik de gjødsla plantene i god vekst vil gjøre. Foto: Øyvind Akselsen.

 

 

 


Felt 3.
Regnet har fortsatt å utebli i Kråkstad. N-sensoren estimerer ingen opptak av nitrogen denne uka, likt som forrige uke. Tørken fortsetter å parkere plantene i både utvikling og næringsopptak. Avlingspotensialet er varig redusert på denne åkeren. Nedbør fremover vil kunne berge potensialet som er der, men siden plantene allerede er på stadium 37, vil bedret vanntilgang ikke kunne rette opp alt det tapte.  Foto: Øyvind Akselsen.

 

 


Felt 4. Kuban-åkeren på Vormsund har begynt strekkingsperioden og har kommet til vekststadium 32. Det er estimert et opptak på 0,5 kg N/daa siste uka på gjødsla ruter og ingen endring på ugjødsla ruter. Det er fortsatt små forskjeller i N-opptaket mellom ugjødsla og gjødsla ruter. Det er behov for mer regn videre i strekkingsperioden for den videre utviklingen av plantene. Foto: Morten Botilsrud.

 

 Felt 5. Julius-åkeren på Vormsund har på ny tatt opp ca. 0,5 kg N/daa siste uka. Plantene er i begynnelsen av strekkingsperioden og har tatt opp totalt 3,9 kg N/daa i overjordisk biomasse. Ugjødsla ruter har ikke endret seg siste uka, og opptaket ligger på 2,2 kg N/daa. Åkeren ser fin ut, og er ikke like preget av vannmangel som det andre feltet på Vormsund. Hvis området tildeles regn den kommende tida, har dette feltet et bra utgangspunkt for god vekst fremover. Foto: Morten Botilsrud.

 

 Felt 6. Praktik-åkeren i Tønsberg har tatt opp ca. 2 kg N/daa siste uka og det estimerte N-opptaket ligger da mellom 4,5-5 kg N/daa. Feltet står bra, men har vært preget av tørke gjennom mesteparten av strekkingsperioden. Plantene har nå kommet til stadium 37 og flaggbladet begynner å synes. Etter gjennomført måling denne uka har feltet fått betydelig mer nedbør. Dette vil være gunstig for utviklingen fremover, og det vil bli interessant å se hvor mye plantene klarer å utnytte bedre tilgang på vann i tida fremover. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 

 Felt 7. Høsthveten i Stjørdal utvikler seg fint, og har tatt opp rundt 2 kg N/daa siste uka. Det estimerte N-opptaket er nå på 4,5-4,9 kg N/daa. Plantene er på stadium 31, en leddknute synlig, og ble delgjødslet rett etter at målingene var gjennomført. Plantene har perioden med høyt næringsopptak foran seg, og alt tyder på at de vil utnytte delgjødslingen bra. Foto: Jon Olav Forbord.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Ønsker du å motta årets N-målinger på epost?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.