N-målinger uke 20, 2022

Det kom noe nedbør i midten av forrige uke, men for de fleste områdene var det alt for lite til å rette opp vannmangelen som påvirker mye av høsthveteåkerne. Dette preger også målingene med håndholdt N-Sensor på gjødslingsfeltene.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Gjennomgående har det vært lite opptak av nitrogen siste uka. Feltene har kommet til strekkingsperioden, enten helt i starten av eller et stykke ut i strekningsperioden. Den vedvarende tørken påvirker avlingspotensialet i negativ retning og for flere av åkrene er avlingspotensialet varig redusert.  

  


Felt 1. 
Praktik-åkeren på Øsaker har fått ca. 12 mm nedbør siden forrige målingen, men er fortsatt preget av mangel på vann. På gjødsla ruter er det tatt opp rundt 2 kg N/daa totalt, en økning på 0,5 kg N/daa siste uka. Det har ført til litt større fargeforskjell mellom gjødsla og ugjødsla ruter. Foto: Øyvind Akselsen.

 

 


Felt 2.
Bernstein-åkeren i Halden har fått rundt 20 mm nedbør siden forrige måling. Dette gjenspeiles i N-opptaket på dette feltet. Det er tatt opp ca. 1,5 kg N/daa siden forrige uke, totalt ca. 3,3 kg N/daa på gjødsla ruter. På ugjødsla ruter har det skjedd lite den siste uka, og opptaket er på 0,9 kg N/daa. Foto: Øyvind Akselsen.

 Felt 3.
Nedbøren kom ikke jamn fordelt forrige uke, og Bernstein-åkeren i Kråkstad, Nordre Follo fikk kun noen få mm med regn siste uka. N-sensoren estimerer ingen opptak av nitrogen siste uka. Tørken parkerer plantene i både utvikling og næringsopptak, og det er behov for regn for å få plantene i vekst. Foto: Øyvind Akselsen.

 

 


Felt 4.
Kuban-åkeren på Vormsund har endret seg lite siden forrige måling. Det er fortsatt ingen forskjeller i N-opptaket mellom ugjødsla og gjødsla ruter. Det målte N-opptaket ligger på rundt 3,2-3,4 kg N/daa på gjødsla ruter, og på 3,2 kg N/daa på ugjødsla ruter. Også på dette feltet er vann største mangelen. Foto: Michael Aamold. 

 

 


Felt 5.
Julius-åkeren på Vormsund har tatt opp ca. 0,5 kg N/daa siste uka, og det estimerte opptaket ligger i overkant av 3 kg N/daa. På ugjødsla ruter er det tatt opp 2,2 kg N/daa og det vil si at det har blitt litt tydeligere forskjell mellom ugjødsla og gjødsla ruter den siste uka. På dette feltet, som de foregående feltene, er vannmangel den største utfordringen. Foto: Michael Aamold.

 

 


Felt 6.
Kuban-åkeren i Tønsberg har tatt opp ca. 1 kg N/daa siste uka. Det estimerte N-opptaket ligger da på 2,9 kg N/daa. På ugjødsla ruter har N-opptaket ikke endret seg siden målingene startet opp. Det kom lite regn forrige uke, og det er fortsatt stort behov for mer nedbør på feltet. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 

 


Felt 7.
Kuban-åkeren på i Stjørdal har tatt opp 1 kg N/daa siste uka og N-opptaket frem til nå er estimert til i underkant av 3 kg N/daa. På ugjødsla ruter er det ikke målt noen endring i N-opptaket og nullrutene synes godt i åkeren. Plantene har kommet til begynnende strekking og vil bli delgjødslet en av de nærmeste dagene. Foto: Jon Olav Forbord.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Ønsker du å motta årets N-målinger på epost?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.