N-målinger uke 19, 2022

Målingene i høsthvete med håndholdt N-Sensor er gjennomført på 6 felt på Østlandet og ett felt i Trøndelag denne uken. Det betyr at nå har ukentlige målinger startet opp på samtlige felt i forsøksserien. Alle feltene på Østlandet preges av den langvarige tørken og det er stort behov for mer regn i nær fremtid.

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Etter gjennomføring av målingene denne uken, er det kommet rundt 3-6 mm nedbør på Østlandet. Dette er nok til å løse opp gjødsla og gjøre den mer tilgjengelig for planterøttene. Selve vannbehovet til plantene er fortsatt stort, og det er behov for mer nedbør for at plantene skal kunne utvikle seg normalt. 

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

N-Sensormålingene uke 19:

N-prognose uke 19, 2022 tabell.PNGFelt 1. Høsthveteåkeren på Øsaker i Sarpsborg har endret seg lite siden målingene forrige uke. Tørken gjør at plantene sturer og til dels lysner i farge. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,5 kg N/daa, mens på ugjødsla ruter er opptaket estimert til 0,9 kg N/daa. Feltet er helt i starten av strekkingsperioden, en periode med sterk vekst og høyt næringsopptak, men mangel på regn er sterkt begrensende for både vekst og næringsopptak. Etter at bildet er tatt, er det kommet ca. 5 - 6 mm nedbør i området, som gjør at gjødsla på overflaten blir mer tilgjengelig for plantene. Foto: Øyvind Akselsen.

Felt 2. Høsthveteåkeren i Halden har også endret seg lite siden målingene forrige uke. På grunn av tørken har plantene lysnet i farge den siste uka. N-opptaket på gjødsla ruter er estimert til 1,8 kg N/daa og på ugjødsla ruter til 0,8 kg N/daa. Plantene har fått en leddknute og er på vekststadium 31. Foto: Øyvind Akselsen.

Felt 3. Høsthveteåkeren i Kråkstad, Nordre Follo er like mye preget av tørken som de andre åkrene. Plantene har lysnet i farge den siste uken på grunn av manglende tilgang på vann. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 0,8 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 0,7 kg N/daa. Foto: Øyvind Akselsen.

Felt 4. Bildet viser høsthveteåker på Vormsund. Sorten er Kuban og plantene har kommet til vekststadium 23. Åkeren virker litt mindre påvirket av tørke sammenlignet med feltene lenger sør. Nullrutene er ikke synlige i feltet og estimert N-opptak på gjødsla ruter er 2,9 kg N/daa og på ugjødsla ruter 3,1 kg N/daa. Det vil si ingen forskjeller i N-opptak mellom gjødsla og ugjødsla åker frem til nå. Etter at bildet er tatt, er det kommet ca. 5-6 mm nedbør i området. Dette er nok til å løse opp vårgjødsla og gjøre den mer tilgjengelig for planterøttene. Behovet for vann til vekst og utvikling er fortsatt stort i området. Foto: Morten Botilsrud.

Felt 5. Bildet viser den andre høsthveteåkeren på Vormsund som er med på disse målingene. Sorten er Julius og plantene har kommet til vekststadium 23. Heller ikke på denne åkeren er nullrutene synlige i feltet. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 2,7 kg N/daa og på ugjødsla ruter 2,3 kg N/daa. Det vil si ingen forskjeller i N-opptak mellom gjødsla og ugjødsla åker frem til nå. Foto: Morten Botilsrud.

Felt 6. Høsthveteåkeren på Sem i Tønsberg har endret seg lite den siste uken. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,7 kg N/daa og på ugjødsla ruter 1,1 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 2. mai, men det har ikke ført til økt N-opptak på gjødsla ruter så langt. Det er behov for regn for at plantene skal kunne nyttiggjøre seg tilført gjødsel. Etter at bildet er tatt, er det kommet 2 – 3 mm i området, og det er fortsatt stort behov for mer nedbør. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Felt 7. Bildet viser høsthveteåker på Stjørdal i sorten Kuban. Feltet ble vårgjødslet 20. april og har kommet til vekststadium 25. Det er tydelig forskjell i åkeren mellom nullrute og gjødsla åker. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,7 kg N/daa mens det er tatt opp 1 kg N/daa på ugjødsla ruter. Foto: Jon Olav Forbord.

 

Ønsker du å motta årets N-prognoser på epost?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.