N-målinger uke 18, 2022

Da er målinger med håndholdt N-Sensor i gjødslingsforsøk i høsthvete i gang for sesongen 2022. I de sørlige områder på hver side av Oslofjorden er det gjennomført målinger denne uka.

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Overvintringen av høsthveten gikk for de fleste åkre bra, og ved tidspunkt for vårgjødsling så de fleste åkre fine ut. Etter vedvarende oppholdsvær i lang tid, begynner flere av åkrene å merke nedbørunderskuddet. Dette påvirker utnyttelsen av vårgjødsla og utviklingen av plantene. Det er ikke meldt om nedbør i nær fremtid, slik at utviklingen videre blir spennende å følge.

På to av feltene har høsthveten kommet til begynnende strekking (Zadoks 30). Normalt anbefales det å gjennomføre første delgjødsling på disse åkrene. N-Sensormålingene på feltene (tabellen under) viser et moderat opptak av nitrogen frem til nå, og det er fortsatt mye N tilgjengelig fra vårgjødslinga. Før det meldes om mer regn, er det ikke noe akutt behov for å tilføre delgjødsling, eventuelt er det aktuelt å gå ned på planlagt mengde ved første delgjødsling, og deretter vurdere åkeren igjen når det er utsikter for nedbør. På de andre feltene er høsthveten fortsatt på buskingsstadiet, og første delgjødsling avventes en stund til.

Det er anlagt syv gjødslingsforsøk i høsthvete sesongen 2022. De er plassert i Sarpsborg, Halden, Nordre Follo, Tønsberg, to på Romerike og ett i Stjørdal. Feltene er gjødslet med 8 kg N/daa på våren. Det er også med nullruter på feltene, det vil si åker som ikke er gjødslet med nitrogen. Neste uke (uke 19) starter målingene opp på feltene på Romerike og i Trøndelag også.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.


N-Sensormålingene uke 18:

N-prognose, uke 18, tabell 1.PNGFelt 1. Bildet viser høsthveteåker på Øsaker i Sarpsborg. Sorten er Praktik. Feltet ble vårgjødslet 12. april med 8 kg N/daa. Så langt har opptaket av nitrogen vært lavt. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,6 kg N/daa, mens på ugjødsla ruter er opptaket estimert til 1,1 kg N/daa. Nullrutene har så vidt begynt å synes i åkeren. Det kjølige og tørre været har bremset utvikling av plantene, og plantene er i buskingsfasen, Zadoks 23. Det er behov for regn på feltet. Foto: Øyvind Akselsen.

Felt 2. Bildet viser høsthveteåker i Halden, der sorten er Bernstein. Her synes nullrutene tydeligere og N-opptaket på gjødsla ruter er estimert til 2,3 kg N/daa. På ugjødsla ruter er N-opptaket estimert til 1,4 kg N/daa. Plantene har kommet til begynnende strekning, Zadoks 30. Feltet ble vårgjødslet 11. april og det nærmer seg raskt delgjødsling. Det er tørt og behov for nedbør for god utnyttelse av tilført gjødsel. Foto: Øyvind Akselsen.

Felt 3. Bildet viser høsthveteåker i Kråkstad, Nordre Follo. Sorten er Bernstein og feltet ble vårgjødslet 11. april. N-opptaket har vært beskjedent frem til nå. Det kjølige og tørre været begrenser både vekst og næringsopptak. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,1 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 0,9 kg N/daa. Nullrutene skiller seg så vidt ut i åkeren som lysere felt. Plantene har kommet til vekststadium 23 og det er behov for nedbør på feltet for å få i gang mer og bedre vekst. Foto: Øyvind Akselsen.

Felt 4. Bildet viser høsthveteåker med sorten Praktik, plassert på Sem i Tønsberg. Åkeren ble vårgjødslet 5. april med 8 kg N/daa på hele feltet, unntatt på nullrutene. Feltet er nå i starten av strekkingsperioden. Feltet ble tilført første delgjødsling 2. mai. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,9 kg N/daa og på ugjødsla ruter 1,3 kg N/daa. Nullrutene begynner så vidt å synes i åkeren. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

 

Ønsker du å motta årets N-prognoser på epost?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.