N-målinger uke 23


Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete i begynnelsen av uke 23 (7.-8. juni).

Lengst sør i landet er høsthveten kommet til begynnende skyting, og det er tida for andre delgjødsling. Siste delgjødsling er særlig med tanke på å øke proteininnholdet i kornet. Flere av feltene har et bra avlingspotensial, og det er behov for nitrogen ved skyting som en ekstra stimulering til økt proteinoppbyggingen i kornet. Lenger inn i landet er høsthveten på flaggbladutvikling, og det er enda litt tid til andre delgjødsling.

Det har kommet noen byger med regn denne uka, men med varmen som er om dagen, begynner det å bli tørt flere steder. Særlig i Trøndelag er behovet for nedbør stort på feltet.


Figur 1

Figur 1 og bilde 1. Høsthveteåkeren i Moss utvikler seg fint, og har hatt enda en uke med høyt N-opptak i overjordisk biomasse, med økende opptak med økende delgjødsling. Feltet ble delgjødslet første gang 14. mai. Det er nå på vekststadium 44, og det nærmer seg raskt tida for andre delgjødsling. På de ugjødsla rutene er fortsatt N-opptaket i kornet svært lavt. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 2

Bilde 2

Figur 2 og bilde 2. Feltet i Spydeberg utvikler seg fint. Feltet ble delgjødslet første gang 6. mai, det vil si for en måned siden. Det er nå på vekststadium 44, og det nærmer seg raskt tida for andre delgjødsling. Nitrogenopptaket i overjordisk biomasse på de gjødsla rutene og på nullrutene har vært beskjedent siden forrige måling. Foto: Øyvind Akselsen

Figur 3

Bilde 3

Figur 3 og bilde 3. Utviklingen går raskt på feltet i Kråkstad, plantene har alt kommet til vekststadium 47 der flaggbladslira åpner seg. Det nærmer seg raskt tida for skyting. Feltet ble delgjødslet første gang 14. mai, og det er tida for andre delgjødsling på feltet. Det er svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene. På gjødsla ruter har det blitt tatt opp 1- 2 kg N/daa siste uka, med økende opptak ved økende delgjødsling. Foto: Øyvind Akselsen.

Figur 4

Bilde 4

Figur 4 og bilde 4. Det er bra utvikling av høsthveteåkeren på Lindeberg, Lillestrøm. Plantene har tatt opp 1-2 kg N/daa siste uka i overjordisk biomasse. Det er små forskjeller i opptaket med økende delgjødsling. Nullrutene har nå totalt tatt opp 3,1 kg N/daa i overjordisk biomasse. Feltet har kommet til vekststadium 37, spissen av flaggbladet så vidt synlig, og det er fortsatt litt tid til andre delgjødsling. Foto: Michael Aamold.

Figur 5

 

Figur 5 og bilde 5. Høsthveteåkeren på Frogner, Lillestrøm har tatt opp rundt 1 kg N/daa siste uka i overjordisk biomasse, og er i fin vekst. Det er små forskjeller i opptaket med økende delgjødsling. Nullrutene har nå totalt tatt opp 3,2 kg N/daa i overjordisk biomasse. Feltet har kommet til vekststadium 37, spissen av flaggbladet så vidt synlig, og det er fortsatt litt tid til andre delgjødsling. Foto: Michael Aamold.

Figur 6

Figur 6 og bilde 6. Det har vært et intenst N-opptak i overjordisk biomasse i høsthveteåkeren på Ramnes, Tønsberg siste uka. Jorda har virkelig levert nitrogen, og på nullrutene har opptaket økt med 4,7 kg N/daa siste uka. På gjødsla ruter har opptaket økt med 3,6-3,9 kg N/daa. Åkeren har kommet til vekststadium 47, og det er rett før kornet skyter. Det betyr at andre delgjødsling bør gjennomføres i disse dager. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Figur 7

Figur 7 og bilde 7. Høsthveteåkeren på Skatval, Stjørdal står fint. Nitrogenopptaket i overjordisk biomasse på de gjødsla rutene og på nullrutene har vært beskjedent siden forrige måling, og det er fortsatt tørre forhold på feltet. Det er utsikter til nedbør mot helga, som vil være gunstig for å opprettholde avlingspotensialet på feltet. Feltet har kommet til vekststadium 44, og det nærmer seg skyting og andre delgjødsling. Foto: Jon Olav Forbord.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.