N-målinger uke 19, 2021

N-Sensormåling uke 19 - årets første på Romerike og i Trøndelag

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Denne uka er det startet opp med målinger i høsthvete med håndholdt N-sensor på feltene på Romerike og i Trøndelag. Disse feltene er fortsatt på buskingsstadiet, og nullrutene begynner å synes i åkeren. Utviklingen frem til nå har gått langsomt på grunn av det kjølige, tørre været. Det har gitt plantene tid til å danne flere buskingsskudd. Nå har etterlengtet regn kommet og det vil gi økt vekst og bidra til godt opptak av næringsstoffer, både fra tilført gjødsel og fra jorda.


Etter nedbørsperioden vi er inne i nå, vil utviklingen gå raskere, og plantene vil raskt nærme seg strekkingsperioden. Det er en periode hvor kornplantene har et stort næringsopptak. Det vil være tida for delgjødsling på disse feltene når det tørker opp.


På feltet i Tønsberg startet målingene med håndholdt N-sensor opp forrige uke. Her er plantene i gang med strekkingsperioden, og feltet er allerede delgjødslet. Feltene øst for Oslo-fjorden er ikke med i denne runden og vil få ny prognose i neste uke.

N-sensormålingene uke 19:

 

Ingen vårgjødsling

8 kg N/daa vårgjødsling

 

Estimert N-opptak i plantene, kg/daa

Felt 4, Lillestrøm

1,6

2,4

Felt 5, Frogner

2,5

4,0

Felt 6, Tønsberg

1,9

3,2

Felt 7, Stjørdal

1,8

3,3

 

Bilde 1

Bilde 1.  Høsthveteåker på Lillestrøm. Sorten er Kuban. Plantene er i buskingsfasen, Zadoks 21 og nullrutene begynner å synes. Estimert N-opptak på nullrutene er 1,6 kg N/daa. På vårgjødsla ruter er estimert N-opptak 2,4 kg N/daa. Feltet er jevnt og plantene er i god vekst. Nedbørsperioden vil sette enda mer fart i plantene. Foto: Morten Botilsrud.

Bilde 2

Bilde 2. Høsthveteåker på Frogner. Sorten er Kuban. Nullrutene begynner å synes godt i åkeren. Feltet er jevnt, og det er god vekst i høsthveteplantene. Både nullrutene og vårgjødsla ruter har hatt et godt N opptak så langt, med 2,5 kg N/daa på nullrutene og 4 kg N/daa på gjødsla ruter. Foto: Morten Botilsrud.

Bilde 3

Bilde 3. Høsthveteåkeren på Ramnes, Tønsberg, har utviklet seg fint den siste uka.  Nitrogenopptaket på nullruta er 1,9 kg N/daa og på gjødsla ruter 3,2 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 7. mai, og det er for tidlig å måle noen forskjeller i bestandet på grunn av ulik første delgjødsling. Feltet er på vekststadium 31, og går inn i en periode med stort næringsopptak. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Bilde 4

Bilde 4. Feltet på Skatval, Stjørdal har kommet til vekststadium 23, busking pågår. Sorten er Kuban og plantebestandet er jevnt, og plantene er i god vekst. Nullrutene synes tydelig i feltet. Estimert N-opptak på ugjødsla ruter er 1,8 kg N/daa og vårgjødsla ruter 3,3 kg N/daa. Det nærmer seg tida for første delgjødsling på feltet. Foto: Jon Olav Forbord.