N-målinger uke 18, 2021

Årets første N-Sensormåling, uke 18, 2021

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

I de sørlige deler av Viken og i Vestfold er de første målingene i høsthvete med håndholdt N-sensor gjennomført. Nullrutene har begynt å bli synlig i åkrene, som betyr at plantene har begynt å ta opp og utnytte gjødsla gitt på våren.

Det er stor spredning i tilstanden til høsthveten i forsøksfeltene denne våren. Det gjenspeiler tilstanden til resten av høsthvetearealet denne sesongen. Etter en krevende vinter for høsthveteplantene, er mye av høsthvetearealet harvet opp og erstattet med vårkorn. Blant åkerne som er blitt beholdt er det store spenn, fra frodige, fine åkre, til glisne åkre, hvor plantene sturer i det kjølige, tørre været. Det blir spennende å følge utviklingen til feltene gjennom våren og sommeren.

På to av feltene har høsthveten kommet til begynnende strekking (zadoks 30-31). Det anbefales å gjennomføre første delgjødsling på disse åkrene, da kornet går inn i en periode med stort behov for gjødsel. På de andre feltene er høsthveten fortsatt på buskingsstadiet, og første delgjødsling kan avventes litt.

Det er anlagt syv gjødslingsforsøk i høsthvete sesongen 2021. De er plassert i Moss, Spydeberg, Kråkstad, Tønsberg, to på Romerike og ett i Trøndelag. Feltene er gjødslet med 8 kg N/daa på våren. Det er også med nullruter på feltene, det vil si åker som ikke er gjødslet med nitrogen.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

N-sensormålingene uke 18:

 

Ingen vårgjødsling

8 kg N/daa vårgjødsling

 

Estimert N-opptak i plantene, kg/daa

Felt 1, Moss

1,1

1,8

Felt 2, Spydeberg

1,5

3,0

Felt 3, Kråkstad

0,7

1,5

Felt 4, Tønsberg

1,9

3,0

 

Bilde 1. Høsthveteåker i Moss. Sorten er Kuban. Nullrutene har begynt å synes. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,8 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 1,1 kg N/daa. Plantene er i buskingsfasen, Zadoks 23, og det er ønskelig med både nedbør og mer varme for å få mer fart i plantene. Første delgjødsling avventes litt, til veksten er mer i gang. Foto: Øyvind Akselsen.

Bilde 2. Høsthveteåker i Spydeberg, Indre Østfold. Sorten er Kuban. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 3,0 kg N/daa. På ugjødsla ruter er det tatt opp 1,5 kg N/daa, og nullrutene synes godt som lysere felt i åkeren. Plantene er i begynnelsen av strekkingsperioden, Zadoks 31, og er i starten av perioden med mest intensivt N-opptak. Det er behov for påfyll med nitrogen, og feltet vil bli delgjødslet i slutten av uka. Foto: Øyvind Akselsen.

Bilde 3. Høsthveteåker i Kråkstad, Nordre Follo. Sorten er Bernstein. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 1,5 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 0,7 kg N/daa. Nullrutene skiller seg så vidt ut i åkeren som lysere felt. Plantene har kommet til vekststadium 22 og det er tydelig behov for nedbør på feltet for å få i gang mer og bedre vekst. Foto: Øyvind Akselsen.

Bilde 4. Høsthveteåker på Ramnes, Tønsberg. Sorten er Ozon. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 3,0 kg N/daa og på ugjødsla ruter 1,9 kg N/daa. Nullrutene begynner så vidt å synes i åkeren, men jorda har også bidratt med en del nitrogen, slik at forskjellen er ikke så tydelige enda. Plantene har kommet til vekststadium 30, begynnende strekking, og det er tida for første delgjødsling på feltet. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.