N-Sensormåling i uke 25, 2020

I ukas oppdatering er Kuban-åkeren på Vormsund og Ozon-åkeren i Trøndelag med. Høsthveteforsøkene lenger sør har kommet forbi skyting, og målingene med håndholdt N-sensor ble avsluttet forrige uke.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

I ukas oppdatering er Kuban-åkeren på Vormsund og Ozon-åkeren i Trøndelag med. Høsthveteforsøkene lenger sør har kommet forbi skyting, og målingene med håndholdt N-sensor ble avsluttet forrige uke.

Begge feltene har hatt et økt N-opptak i grønnmassen den siste uka. Feltet på Vormsund er delgjødslet for siste gang, mens feltet i Trøndelag har kommet til stadium 39, og det er enda noen dager til siste delgjødsling.

Alle forsøkene vil bli høstet med forsøkstresker, og kornet vil bli analysert for proteininnhold, falltall, hektolitervekt og 1000-kornvekt. De ulike gjødslingsstrategiene som har blitt gjennomført i alle feltene, vil gi nyttig informasjon om hvordan både Ozon og Kuban har gjort det avlingsmessig og ikke minst hvordan proteinoppbyggingen har blitt denne sesongen.

Målingene er gjennomført som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet har vært å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Vormsund

Felt 5 Vormsund.png

Bilde 5 Vormsund.jpg

Foto: Morten Botilsrud.

Kuban-åkeren på Vormsund er nå på stadium 49, helt i starten av skyting. Feltet ble delgjødslet for siste gang tirdag 16. juni, med enten 3 eller 6 kg N/daa. N-opptaket i grønnmassen siste uka ligger fra 1,2 til 2,4 kg N/daa, og det er en tydelig gradient i opptaket med økende N tilført ved første delgjødsling. Nullrutene viser fortsatt et lavt opptak av N. Det skyldes både lav frigjøring fra jorda, og også at plantene på nullrutene har vært svake og små gjennom hele sesongen, med dårlig rotutvikling, og dermed liten evne til å utnytte jordas reserver. 

Stjørdal

Felt 7 stjørdal.png

Bilde 7 Stjørdal.jpg

Foto: Jon Olav Forbord.

Nå er flaggbladet helt ute i Ozon-åkeren i Stjørdal. N-opptaket i grønnmassen har tatt seg betydelig opp siden forrige måling og har økt med 1,7-2,5 kg N/daa i løpet av uka. Totalt er det tatt opp 4,6-5,6 kg N/daa i grønnmassen. Kornplantene på nullrutene har hatt et lavt N-opptak, og viser at N-leveransen fra jorda har vært lav på feltet så langt.