N-Sensormåling i uke 24, 2020

Nå avslutter vi de ukentlige oppdateringene av de fleste høsthveteforsøkene. Kornet har kommet til skyting, og akset synes i åkeren for feltene lengst sør. Da gir ikke målingene med den håndholdte N-sensoren lenger noe godt estimat på N-opptaket i grønnmassen. Flere av stedene presenteres derfor bare med bilde og ikke figur denne gangen.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Flere av feltene fikk andre delgjødsling enten rett før regnet kom, eller like etterpå. Med gode fuktighetsforhold rundt gjødsling, regner vi med rask og god utnyttelse av den siste delgjødslingen. På Romerike blir andre delgjødsling gjennomført i begynnelsen av neste uke og i Trøndelag vil det gå enda litt tid før åkeren kommer til begynnende skyting.

Siste delgjødsling er viktig for å påvirke plantenes proteinoppbygging, slik at kornet klarer kravet til mathvete med hensyn til proteininnholdet. I tillegg ønsker vi lagelige forhold under modning og ved innhøsting, slik at falltallet også blir værende over mathvetekravet.

Lengst sør har det kommet minst regn, og her er det behov for mer påfyll av nedbør snart. Lenger nord og vest på Østlandet kom det opp mot 30-35 mm, og åkerne fikk en god forsyning med vann til å møte de varmere dagene.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Fredrikstad

Bilde 1 Fredrikstad.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Høsthveteåkeren i Fredrikstad har kommet til vekststadium 57 og de fleste aksene har skutt. Feltet ble delgjødslet mandag 8. juni, etter noen dager med lettere regnvær. Forsøksfeltet ble gjødslet med enten 3 eller 6 kg N/daa ved siste delgjødsling. Resultatene til høsten vil gi svar på om Ozon-åkeren klarer proteinkravet til mathvete, og hvilke avlingsnivå åkeren ender på. Målingene med den håndholdte N-sensoren er avsluttet på feltet, siden aksene har blitt synlige i åkeren.

Follo

Figur 2 Follo.png

Bilde 2 Follo.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Follo har utviklet seg raskt siste uka, og er nå ved vekststadium 51, begynnende skyting. Dette er siste målerunde på forsøksfeltet, da målinger med N-sensor underveis og etter skyting gir unøyaktige svar. Feltet har hatt et beskjedent opptak av N i grønnmassen den siste uken, etter to uker med betydelig større opptak. Ifølge N-sensormålingene strekker opptaket seg fra 8-10,5 kg N/daa i grønnmassen. Feltet ble delgjødslet for siste gang 9. juni, etter noen dager med regnvær. Både nedbøren og siste delgjødsling var viktige for å sikre et godt N-opptak og god utnyttelse av opptatt næring.

Sarpsborg

Bilde 3 Sarpsborg.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

I Sarpsborg har Ozon-åkeren kommet til vekststadium 59, og det er rett før åkeren starter blomstring. Målinger med N-sensor gir ikke pålitelige resultater på dette stadiet. Feltet ble delgjødslet 8. juni etter noen dager med lettere regnvær. Det har kommet lite nedbør over lengere tid, så åkeren skulle gjerne fått mer nedbør relativt snart igjen for å sikre god utnyttelse av opptatt nitrogen.

Årnes

Figur 4 Årnes.png

Bilde 4 Årnes.jpg

Foto: Morten Botilsrud

På Årnes er det rett før Kuban-åkeren skyter, og den er på vekststadium 47. Etter to uker med betydelig N-opptak, er det ikke målt noe særlig endring i N-innholdet i grønnmassen den siste uken. Feltet vil bli delgjødslet i begynnelsen av neste uke.

Vormsund

Figur 5 Vormsund.png

Bilde 5 Vormsund.jpg

Foto: Morten Botilsrud

På Vormsund har Kuban-åkeren utviklet seg sakte. Plantene har kommet til vekststadium 41, flaggbladet strekker seg. Etter forrige uke, med betydelig N-opptak i grønnmassen, har dette roet seg den siste uka, og det er tatt opp 0.5 kg N/daa den siste uken. Det er enda litt tid til feltet bør tilføres siste delgjødsling.

Horten

Bilde 6 Horten.jpg

Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Ozon-åkeren i Horten har kommet til vekststadium 55, ca. halvparten av aksene har skutt. Feltet ble tildelt andre delgjødsling 5. juni, rett før det begynte å regne. og vi forventer et raskt opptak og god utnyttelse av det tilføre nitrogenet. Feltet ble gjødslet med to N-nivåer, 3 og 6 kg N/daa, og til høsten vil vi få svar på om proteininnholdet i Ozon-åkeren klarer kravet til mathvete. Til sammen kom det rundt 30 mm nedbør i løpet av helga, som er svært gunstig for den tette åkeren, og et veldig godt utgangspunkt for den videre veksten av åkeren. Målinger med N-sensor er avsluttet, siden målinger i skutt åker gir unøyaktige resultater.

Stjørdal

Figur 7 Stjørdal.png

Utviklingen går sakte for Ozon-åkeren i Stjørdal. Åkeren er kommet til stadium 32, to leddknuter synlig, og feltet har fått første delgjødsling. Plantene tatt opp i overkant av 1 kg N/daa i grønnmassen den siste uken. Det er ingen forskjeller mellom delgjødslingsleddene enda.