N-Sensormåling i uke 23, 2020

Flere av åkrene nærmer seg tida for siste delgjødsling. Siden det meldes regn mot helga, vil det være gunstig å gjennomføre andre delgjødsling før regnet kommer. Det letter opptaket av N for plantene, og øker N-utnyttelsen.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Flere av åkrene nærmer seg tida for siste delgjødsling. Siden det meldes regn mot helga, vil det være gunstig å gjennomføre andre delgjødsling før regnet kommer. Det letter opptaket av N for plantene, og øker N-utnyttelsen.

Siste delgjødsling er særlig med tanke på å øke proteininnholdet i kornet, og vil også påvirke avlingen i positiv retning. Resultater fra 2019-sesongen viste at KWS Ozon responderte mindre på N-gjødsling enn for eksempel Kuban i dannelse av protein i kornet. Resultatene var fra forsøksfelt med svært høyt avlingsnivå. Avlingspotensialet i de fleste åkere ligger under 2019-sesongen, og en kan anta at det kan være noe enklere å oppnå proteininnhold over kravet til mathvete i 2020.

I hele mai var det lite leveranse av N fra jorda på grunn av de lave temperaturene vi hadde, unntatt for feltet i Horten, der jorda har levert nitrogen gjennom hele sesongen. Det viser at det er store forskjeller denne sesongen i hvor mye jorda har bidrar med av nitrogen så langt. For åkre som hadde svake og små planter i vår, førte nok mangel på starthjelp i form av gjødsel i vår, til at plantene ble parkert ytterligere. En frodigere bestand allerede fra vekststart i vår, kan ha klart å utnytte reserver i jorda på en bedre måte, enn det de svake, små plantene på nullrutene har klart.

Nå har vi hatt en periode med gode temperaturer, og flere av feltene viser at jorda denne gangen har levert mer nitrogen enn tidligere. Fuktighetsforholdene i jorda begynner å være begrensende, men med utsikter for regn mot helga, vil dette bedre seg.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1 Fredrikstad.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Fredrikstad har utviklet seg raskt i varmen, og gått fra stadium 37 til 45 den siste uken. N-opptaket i grønnmassen har økt betraktelig, med 2-5 kg N/daa, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. N-leveransen fra jorda på nullrutene har også tatt seg opp, og har økt med 1,5 kilo den siste uka. Avlingsnivå anslås å ligge rundt 750-800 kg korn/daa, og det nærmer seg tida for siste delgjødsling. Siden det melder nedbør mot helga, er det aktuelt å gi delgjødslingen før regnet, slik at nitrogenet blir tilgengelig for plantene frem mot aksskyting og blomstring. 

Follo

Figur 2.png

Bilde 2 Follo.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Follo har gått fra vekststadium 32 til 39, flaggblad fullt utviklet. N-opptaket i grønnmassen har økt betraktelig også på dette feltet, med 3-4 kg N/daa, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. N-leveransen fra jorda på nullrutene har også tatt seg opp, og har økt med 1 kilo/daa den siste uka. Det er fortsatt litt tid igjen til å bestemme N-mengde ved siste delgjødsling.

Sarpsborg

Figur 3.png

Bilde 3 Sarpsborg.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Nå har Ozon-åkeren i Sarpsborg kommet til vekststadium 47, og det er tida for å vurdere siste delgjødsling. Det har vært et bra N-opptak i grønnmassen siste uka, fra 2,5-3,5 kg N/daa, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. N-leveransen fra jorda har også økt med 1 kg N/daa siste uka. Åkeren har behov for vann for vekst og utvikling. Siden det melder regn til helga, er det gunstig å tilføre gjødsla før regnet kommer. 

Årnes

Figur 4.png

Bilde 4 Årnes.jpg

Foto: Morten Botilsrud.

Kuban-åkeren på Årnes har hatt en fin utvikling siste uken. Åkeren er kommet til vekststadium 37, spissen av flaggbladet så vidt synlig. Det vil si at det er enda litt tid igjen til å bestemme N-mengde ved siste delgjødsling. Det har vært en betydelig økning i N-opptaket i grønnmassen, med 2-3 kg N/daa siste uka. Nullrutene har en liten økning i N-opptaket siste uka. 

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5 Vormsund.jpg

Foto: Morten Botilsrud.

Kuban-åkeren på Vormsund har hatt et høyt N-opptak i grønnmassen siste uken, Det har økt med 2-4 kg N/daa siste uka, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. Totalt er det tatt opp rundt 10 kg N/daa i grønnmassen på det meste. Felte er kommet til vekststadium 37. Det vil si at det er enda litt tid igjen til å bestemme N-mengde ved siste delgjødsling. 

Horten

Figur 6.png

Bilde 6 Horten.jpg

Foto: Tore Røisehagen Daarstad.

Ozon-åkeren i Horten har hatt en fin utvikling siste uken, og er kommet til vekststadium 47. N-opptaket i grønnmassen har økt med 3-4 kg N/daa den siste uka. Avlingspotensialet anses som høyt, rundt 1000 kg/daa. Det er tida for siste delgjødsling på feltet. Dette feltet har hele veien hatt god N-frigjøring fra jorda, og N-leveransen på nullrutene tatt opp i grønnmassen ligger nå på 5,5 kg N/daa.

Trøndelag

Figur 7.png

Bilde 7 Trøndelag.png

Foto: Jon Olav Forbord.

Ozon-åkeren i Trøndelag har tatt opp 1 kilo N/daa i grønnmassen siste uka. Etter en veldig kjølig vår, er feltet nå preget av tørke, og trenger regn for å komme seg. Plantene har kommet til vekststadium 31, begynnende strekking. Første delgjødsling gjennomføres i disse dager.