N-Sensormåling i uke 22, 2020

Åkerne øst for Oslofjorden er nå i strekkingsperioden, og har hatt større opptak av N i grønnmassen den siste uka sammenlignet med de foregående uke. Det har blitt høyere lufttemperaturer, og nedbøren som kom i løpet av helga gjorde godt for plantene, selv om det vil være behov for mer vann ganske snart for åkrene. Mineralisering av organisk materiale i jorda er fortsatt på et svært lavt nivå, i stor kontrast til fjoråret.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Feltet i Horten hadde veldig høyt N-opptak forrige uke, og har hatt et mer beskjedent opptak denne uka. Dette feltet har kommet lengst i utvikling, med flaggblad fullt utviklet.

Feltet i Trøndelag har blitt målt for første gang denne sesongen. Med litt med varme i lufta, har veksten og næringsopptaket så vidt startet opp også for dette feltet.

For alle feltene er det fortsatt en stund frem til siste delgjødsling, og tida for å vurdere avlingspotensialet og hvor mye N som bør tilføres ved siste delgjødsling.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1 Fredrikstad uke 22 N-Prognose.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Fredrikstad har begynt å strekke seg, og har kommet til vekststadium 37, spissen av flaggbladet så vidt synlig. Opptaket av N i grønnmassen har økt med 1,5-2,5 kg N/daa siste uka, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. Totalt er det tatt opp 6-8 kg N/daa i grønnmassen. N-leveransen fra jorda på nullrutene er fortsatt svært lav. Feltet står fint, og det er tydelige, visuelle forskjeller i åkeren.

Follo

Figur 2.png

Bilde 2 Follo.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Follo har også hatt et økt N-opptak den siste uka. Ifølge N-sensor målingene har N-innholdet i grønnmassen økt med 2 kg N/daa siste uka, og ligger nå på rundt 5 kg N/daa totalt. N-leveransen fra nullruta holder seg fortsatt lav. Plantene har kommet til begynnende strekking, og det er en ganske glissen åker som går strekkingsperioden i møte. Forhåpentligvis vil få aks bli kompensert med mange småaks i akset og store, velfylte korn, når den tid kommer.

Sarpsborg

Figur 3.png

Bilde 3 Sarpsborg.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Ozon-åkeren i Sarpsborg har begynt å strekke seg, og har kommet til vekststadium 37, spissen av flaggbladet så vidt synlig. Opptaket av N i grønnmassen har økt med 1,2-2,3 kg N/daa siste uka, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. Totalt er det tatt opp 5,5-7 kg N/daa i grønnmassen. N-leveransen fra jorda på nullrutene er fortsatt svært lav. Feltet står fint, selv om åkeren er noe tynnere enn ønskelig. Det er mye igjen av vekstsesongen, så plantene vil kunne kompensere en del for færre aks enn optimalt.

Årnes

Figur 4.png

Bilde 4 Årnes.jpg

Foto: Morten Botilsrud

Denne uka har det vært en betydelig økning i N-opptaket i Kuban-åkeren på Årnes. Vekststadium er fortsatt 32, og kornet er i begynnelsen av strekkingsperioden. Opptaket av N i grønnmassen har økt med 1,8-2,5 kg N/daa siste uka, og totalt er det tatt opp 5-5,5 kg N/daa i grønnmassen. N-leveransen fra jorda på nullrutene har økt med en halv kilo nitrogen siste uka.

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5 Vormsund.jpg

Foto: Morten Botilsrud

Kuban-åkeren på Vormsund er fortsatt på stadium 31, helt i starten av strekkingsperioden. Opptaket av N i grønnmassen har økt med 1,5-2,7 kg N/daa siste uka, høyest ved de sterkeste delgjødslingsmengdene. Totalt er det tatt opp 5-6 kg N/daa i grønnmassen. N-leveransen fra jorda på nullrutene er fortsatt svært lav.

Horten

Figur 6.png

Bilde 6 Horten.jpg

Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Ozon-åkeren i Horten har nå kommet til vekststadium 39, flaggbladet helt ute. Det er en tett og frodig åker, med høyt avlingspotensiale. Fra det høye N-opptaket forrige uke, er det denne uka liten endring i N-opptaket i grønnmassen. Til nå er det tatt opp 10-11 kg N/daa i grønnmassen. Feltet nærmer seg aksskyting, og etter hvert tida for siste delgjødsling. Denne gjødslingen vil være viktig for proteinoppbyggingen i kornet. Det er ikke målt noen endring i N-opptaket på nullrutene denne uka.

Trøndelag

Bilde 7 Trøndelag.png

Foto: Jon Olav Forbord

Endelig er feltet i Trøndelag med i målingene. Feltet har stått på stedet hvil hele våren frem til denne uka. Med litt varmere lufttemperaturer de siste dagene, har plantene begynt å tenke på å vokse litt, og ta opp næring. Målinger med N-sensor viser at det så langt er tatt opp rundt en kilo N/daa i grønnmassen. Feltet er anlagt i KWS Ozon, og åkeren ble sådd 24. september. Vårgjødsling ble gjennomført 28. april.