N-Sensormåling i uke 20, 2020

Utviklingen av kornplantene har gått langsomt den siste uka. Vi er inne i en kjølig værtype og N-opptaket i grønnmassen har på de fleste feltene vært begrenset den siste tida. De lavere temperaturene er gunstig for åkre som er litt tynne, og som trenger flere buskingsskudd for å få opp avlingspotensialet. Det har kommet flere episoder med regn, slik at fuktigheten i bakken er bra. Det er fordelaktig for utviklingen av plantene og for opptak og utnyttelse av tilført gjødsel.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Målinger av N-opptaket på nullruter, det vil si planter som ikke er gjødslet med nitrogen, viser at det i hovedsakelig har vært lav N-leveranse fra jorda. Dette gjelder alle forsøksfeltene unntatt feltet i Horten. Der har leveransen av N fra jorda vært betydelig bedre. Lav N-leveranse fra jorda er i stor kontrast til sesongen 2019, da jorda forsynte plantene med mye nitrogen. Jordas N-leveranse kan ta seg opp når det blir et varmere værdrag i lufta, og jordvarmen også øker.

Fredrikstad

Felt 1.png

Fredrikstad n-prognose 2020 uke 20.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Feltet i Fredrikstad har kommet til vekststadium 32, to leddknuter synlig. N-innholdet i grønnmassen har økt med rundt 2 kg N/daa siden forrige målingen, og ligger nå på 4 kg N/daa. N-leveransen fra jorda er fortsatt lav på dette feltet. Feltet ble delgjødslet forrige uke. 

Follo

Felt 2.png

Bilde 2 Follo.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

Feltet i Follo har kommet til vekststadium 31, og har hatt et beskjedent N-opptak i grønnmassen den siste uka, med ca. 1 kg N/daa. Nullrutene viser at jorda har hatt en lav leveranse med nitrogen så langt i sesongen. Feltet ble delgjødslet forrige uke.

Sarpsborg

Felt 3.png

Bilde 3 Sarpsborg.jpg

Foto: Øyvind Akselsen

På feltet i Sarpsborg er det tatt opp ca. 1,5 kg N/daa i grønnmassen den siste uken, og plantene har kommet til vekststadium 32. Nullrutene synes tydelig i åkeren, og N-sensormålingene viser at nitrogenleveransen fra jorda så lang har vært lav denne sesongen. 

Årnes

Figur 4.png

Bilde 4 Årnes.jpg

Foto: Morten Botilsrud

Feltet på Årnes har kommet til vekststadium 31, begynnende strekking. N-innholdet i den overjordiske plantemassen har omtrent ikke endret seg den siste uka. N-leveransen fra jorda har vært lav frem til nå, og har ikke endret seg den siste uka. 

Vormsund

Bilde 5 Vormsund.png

Bilde 5 vormsund.jpg

Foto: Morten Botilsrud

Feltet på Vormsund har kommet til stadium 30, rett før begynnende strekking. N-innholdet i den overjordiske plantemassen har økt med rundt en halv kilo nitrogen den siste uka. N-leveransen fra jorda har vært beskjeden frem til nå.

Horten

Fugur 6.png

Bilde 6 Horten.jpg

Foto: Tore Røisehagen Daarstad

På feltet i Horten har plantene kommet lengst i utvikling av de seks feltene på Østlandet. Plantene har kommet til stadium 37, og N-opptaket i grønnmassen ligger på rundt 5,2 kg N/daa. Det er en økning på litt over en kilo siden forrige måling. Jorda har bidratt med over tre kilo N/daa så langt i sesongen.