2019 N-målinger uke 25

Denne uken avsluttes målingene i høsthvetefeltene. På Romerike har høsthveten på feltene skutt. Feltene er frodige og fine, og åkrene har et høyt avlingspotensiale. Siste delgjødsling gjøres i disse dager.

Høsthveten på feltet i Vestfold og i Trøndelag er rett før skyting. Siste delgjødsling vil bli gjennomført i nær fremtid. Avlingspotensialet er noe lavere på disse to feltene. Begge feltene blir likevel delgjødslet to ganger for å legge til rette for et høyt proteininnhold i kornet.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Algarheim

Høsthveteåkeren på Algarheim, Romerike har nå kommet til vekststadium 55, og åkeren er midt i skyting. Det er tatt opp rundt 1,5 kg N/daa siste uka, og for de tre sterkeste gjødslingsleddene er opptaket på 13 kg N/daa i biomassen over bakken. Jorda har også bidratt med mye nitrogen på dette feltet. N-opptaket på nullruta ligger på 5,7 kg N/daa. Den siste delgjødslinga gjennomføres i disse dager, for å legge til rette for et høyt proteininnhold i kornet. Feltet står fint, og er en tett og frodig åker. Forventa avlingsnivå er rundt 800 kg/daa for denne Ozon-åkeren. Foto: Morten Botilsrud

Figur 1.png

a

Vormsund

Høsthveteåkeren på Vormsund, Romerike har nå kommet til stadium 53, midt i skyting, og siste delgjødsling gjennomføres i disse dager. Kuban-åkeren står fint, og har et høyt avlingspotensiale på rundt 900 kg korn/daa. På leddene som er gjødslet med 20 og 23 kg N/daa, er N-opptaket på rundt 13 kg N/daa i biomassen over bakken. N-opptaket på nullruta ligger på 5,6 kg N/daa, og viser at jorda på feltet bidrar med mye nitrogen. Foto: Morten Botilsrud

Figur 2.png

n-prognose

Revetal

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold er nå kommet til begynnende skyting, og det er snart tid for siste delgjødsling av feltet. Avlingspotensialet til denne Kuban-åkeren ligger på rundt 550 kg/daa. Det er tatt opp 1 kg N/daa siden forrige uke, og total 8,5 kg N/daa i biomassen over bakken. På ugjødsla ruter har plantene tatt opp 2 kg N/daa, betydelig mindre enn på feltene på Romerike. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Figur 3.png

n-prognose

Stjørdal

Høsthveteåkeren i Stjørdal, Trøndelag har kommet til vekststadium 47 og er i begynnende skyting. Magnifik-åkeren har hatt et betydelig opptak av nitrogen siste uka, med 3-3,5 kg N/daa. Totalt er det tatt opp rundt 9 kg N/daa. N-opptaket på ugjødsla ruter er fortsatt svært lavt, og jordas bidrag med nitrogen har vært svært beskjedent frem til nå. Åkeren står fint, og vil snart bli delgjødslet for andre gang. Foto: Jon Olav Forbord

Figur 4.png

n-prognose