2019 N-målinger uke 24

Høsthveten på de sørligste feltene har nå skutt, og målingene avsluttes for denne sesongen. Alle tre feltene er frodige og fine, og har et høyt avlingspotensiale. Feltene er gjødslet tre ganger, og N-opptaket ligger på rundt 14 kg N/daa i overjordisk biomasse på alle tre feltene.

Feltene på Romerike nærmer seg skyting, og har så langt tatt opp rundt 12 kg N/daa i biomassen over bakken. Feltene står fint, og det nærmer seg siste delgjødsling. Feltet i Vestfold nærmer seg også skyting. Plantene har den seinere tida økt N-opptaket, og det er nå tatt opp rundt 8 kg N/daa. Feltet i Trøndelag nærmer seg også skyting. Feltet har tatt opp 6 kg N/daa. Begge feltene nærmer seg tida for siste delgjødsling.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1.jpg

Feltet i Fredrikstad, Østfold har nå kommet til stadium 59, og det er rett før blomstring. Feltet ble delgjødslet for andre gang rett etter at målingene med N-sensor ble gjennomført. Alle 5 gjødslingskombinasjonene vist i figuren over fikk et tillegg på 3 kg N/daa og 6 kg N/daa. I forsøksfeltet er det nå en spredning i hvor mye nitrogen som er tilført totalt; fra 14 kg N/daa og opp til 29 kg N/daa. Ukas målinger viser at det har vært et bra opptak av nitrogen siste uka, på 1,5-2 kg N/daa, og det er en økning helt opp til sterkeste gjødsling. Der er det tatt opp 14,3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Nullruta viser at jorda også har bidratt godt med nitrogen, og N-opptaket på nullruta ligger på 5,5 kg N/daa. Målingene på dette feltet avsluttes nå. Foto: Øyvind Akselsen

Våler

Figur 2.png

Bilde 2.jpg

Feltet i Våler, Østfold har kommet til vekststadium 55, og åkeren er midt i skyting. Feltet ble delgjødslet for andre gang rett etter at målingene med N-sensor ble gjennomført, likt som for felt 1. Ukas målinger viser at det har vært et bra opptak av nitrogen siste uka, rundt 2 kg N/daa. Det er en økning i opptaket opp til nest sterkeste gjødsling, der det er tatt opp 14,4 kg N/daa. Opptaket av nitrogen på nullruta er noe mer beskjedent enn for felt 1, og har ikke endret seg over lang tid. Målingene på dette feltet avsluttes nå. Foto: Øyvind Akselsen

Ås

Figur 3.png

Bilde 3.jpg

Feltet i Ås, Akershus har kommet til vekststadium 55, og åkeren er midt i skyting. Feltet blir delgjødslet for siste gang denne uken, likt som de to foregående feltene. Ukas målinger viser at det har vært et bra opptak av nitrogen siste uka også på dette feltet, på rundt 2 kg N/daa. Det er en økning i opptaket opp til sterkeste gjødsling, der det er tatt opp 13,9 kg N/daa. Opptaket av nitrogen på nullruta er på 4 kg N/daa, og har økt med 0,5 kg N/daa siste uka. Målingene på dette feltet avsluttes nå. Foto: Øyvind Akselsen

Algarheim

Figur 4.png

Bilde 4.jpg

Høsthveteåkeren på Algarheim, Romerike har kommet til vekststadium 45, og det er rett før akset skyter. Etter flere uker med høyt N-opptak har det vært beskjedent opptak den siste uka. Det er små forskjeller i gjødslingsleddene i N-opptaket i overjordisk biomasse, og det er tatt opp ca. 11,5 kg N/daa totalt. Feltet vil snart bli delgjødslet en siste gang, for å legge til rette for et høyt proteininnhold. Foto: Morten Botilsrud

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5.jpg

Høsthveteåkeren på Vormsund, Romerike har nå kommet til stadium 45, og det er rett før akset skyter. Forrige uke var det ingen endring i N-opptaket på feltet, men denne uka har plantene tatt opp 1-1,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Det er en liten stigning i N-opptaket opp til sterkeste gjødsling, der det er tatt opp 12, 7 kg N/daa. Jorda på feltet bidrar med mye nitrogen. Nullruta har tatt opp hele 6 kg N/daa i overjordisk biomasse frem til nå. Feltet vil snart bli delgjødslet en siste gang, for å legge til rette for et høyt proteininnhold. Foto: Morten Botilsrud

Revetal

Figur 6.png

Bilde 6.jpg

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold er nå i avsluttende strekking og har hatt et betydelig N-opptak også denne uka, med ca. 2-2,5 kg N/daa. Totalt er det nå tatt opp i underkant av 8 kg N/daa. Bidraget fra jorda er relativt beskjedent, og ligger på 2 kg N/daa frem til nå. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling på feltet. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Stjørdal

Figur 7.png

Bilde 7.jpg

Høsthveteåkeren i Stjørdal, Trøndelag har kommet til vekststadium 41, der flaggbladet strekker seg. Åkeren har hatt et bra opptak av nitrogen siste uka, med 1,5-2 kg N/daa. Totalt er det tatt opp 6 kg N/daa. Det er små forskjeller i de ulike gjødslingsleddene, som tyder på at det fortsatt er nok nitrogen i jorda til plantene. N-opptaket på ugjødsla ruter er svært lavt, og jordas bidrag med nitrogen har vært beskjedent frem til nå. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling. Foto: Jon Olav Forbord