2019 N-målinger uke 23

Høsthvetefeltene i de sørligste områdene er forbi strekkingsperioden og over i aksdannelsen. Den mest intense perioden for nitrogenopptak er gjennomført på disse feltene. Det gjenstår en siste delgjødsling, for å legge til rette for god proteinoppbygging i kornet. På Romerike og i Vestfold er feltene på slutten av strekkingsperioden, mens feltet i Midt-Norge fortsatt er i starten av strekkingsperioden.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1.jpg

Feltet i Fredrikstad, Østfold har nå kommet til stadium 47, rett før akset skyter. Det er en tett og frodig åker, med høyt avlingspotensial. Det har ikke skjedd noen endringer i N-opptaket de siste 14 dagene, hverken på gjødsla eller ugjødsla ruter. Det er en naturlig utvikling siden åkeren er forbi den intense strekkingsperioden. Nullrutene står godt, og viser at jorda har bidratt med mye N på dette feltet. Siste delgjødsling vil bli gjennomført neste uke. Det er en viktig gjødsling for proteindannelsen i kornet gjennom kornfyllingsfasen, og vil kunne påvirke avlingsnivået i positiv retning. Sorten på feltet er Ozon. Dette er en sort med god proteinkvalitet. Ozon er ikke undersøkt tidligere i Norge for hvor enkelt det er å oppnå et proteininnhold som holder kravet til mathvete. Med et høyt avlingspotensiale, er det mer krevende å nå proteinkravet til mathvete. Den siste delgjødslingen blir derfor viktig for å legge til rette for god proteinoppbygging i kornet. Forsøksfeltet, med 11 ulike N-gjødslingskombinasjoner, vil gi et svar til vinteren på hvor godt det lyktes med å oppnå både høy avling og et tilfredsstillende proteininnhold. Foto: Øyvind Akselsen

Våler

Figur 2.png

Bilde 2.jpg

Feltet i Våler, Østfold har kommet til vekststadium 44, og det er noen dager igjen til aksskyting. På dette feltet har plantene tatt opp 1-2 kg N/daa siste uka, og totalt 10-12 kg N/daa i overjordisk biomasse. Leddene som fikk 3 eller 6 kg N/daa ved første delgjødsling har stagnert litt i opptaket, og viser at det er behov for mer N på disse leddene. Fra 17 kg N/daa totalt og oppover er det ingen forskjeller i N-opptaket. Feltet nærmer seg siste delgjødsling, som er viktig for å legge til rette for god proteinoppbygging i kornet. Det er en tett og frodig åker, med et høyt avlingspotensial. Foto: Øyvind Akselsen

Ås

Figur 3.png

Bilde 3.jpg

Feltet i Ås, Akershus har hatt en liten økning i N-opptaket siste uka, og har nå tatt opp 10-12 kg N/daa i overjordisk biomasse. Feltet har kommet til vekststadium 44, og den mest intense perioden for N-opptak er gjennomført. Det er noen dager igjen til aksskyting, og siste delgjødsling, som vil være viktig for proteinoppbyggingen i kornet. Det er en tett og frodig åker, med et høyt avlingspotensiale. Foto: Øyvind Akselsen

Algarheim

Figur 4.png

Bilde 4.jpg

Høsthveteåkeren på Algarheim, Romerike har tatt opp 0,5-1 kg N/daa siste uka, og har nå tatt opp ca. 10 kg N/daa i overjordisk biomasse. Plantene har kommet til vekststadium 41, og er snart forbi den mest intense perioden for nitrogenopptak. Sorten på feltet er Ozon, en sort med god proteinkvalitet. Feltet står fint, og har et høyt avlingspotensiale. Siste delgjødsling vil være viktig for å legge til rette for god proteinoppbygging i kornet. Foto: Morten Botilsrud

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5.jpg

Høsthveteåkeren på Vormsund, Romerike har nå kommet til stadium 39, flaggbladet helt ute. Det er en fin åker, med høyt avlingspotensiale. Det har ikke skjedd noen endringer i N-opptaket den siste uka, hverken på gjødsla eller ugjødsla ruter. Åkeren er i sluttfasen av strekkingsperioden, og har hatt to foregående uker med høyt N-opptak. Nullrutene står godt, og viser at jorda har bidratt med mye N på dette feltet. Det er fortsatt litt tid til siste delgjødsling på denne åkeren. Sorten er Kuban, og forsøksfeltet vil gi et svar til vinteren på hvor godt det lyktes med å oppnå både høy avling og et tilfredsstillende proteininnhold i Kuban.  Foto: Morten Botilsrud

Revetal

Figur 6.png

Bilde 6.jpg

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold er nå midt i strekkingsperioden, og feltet har hatt et betydelig N-opptak siste uke, med ca. 2 kg N/daa. Totalt er det nå tatt opp 4-5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Det er fortsatt en god stund til siste delgjødsling, og vurdering av behovet for nitrogen ved skyting kan avventes en stund til. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Stjørdal

Figur 7.png

Bilde 7.jpg

Høsthveteåkeren i Stjørdal, Trøndelag har hatt et lavt N-opptak siste uka. Kornet er på stadium 32, to leddknuter synlig, og har foran seg en periode med mye vekst og næringsopptak. N-opptaket på ugjødsla ruter er svært lavt, og jordas bidrag med nitrogen har vært beskjedent frem til nå. Feltet står fint. Foto: Jon Olav Forbord