2019 N-målinger uke 22

På høsthvetefeltene i de sørligste områdene er flaggbladet nå fullt utviklet. På feltene på Romerike er flaggbladet på vei ut. Feltet i Vestfold og i Trøndelag er i starten av strekkingsperioden.

Det kalde været har gjort at utviklingen har gått langsomt den siste uka. N-opptaket har på de fleste feltene vært betydelig lavere denne uka, sammenlignet med forrige uke.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1.jpg

Forrige uke hadde feltet i Fredrikstad, Østfold et svært høyt nitrogenopptak. Denne uka har det ikke skjedd noen endringer i N-opptaket på feltet. Sorten er Ozon og feltet har kommet til stadium 39, flaggbladet fullt utviklet. Høsthveteåkeren er frodig og tett. På leddene gjødslet med 17 kg N/daa eller mer, er det totalt tatt opp 11- 12 kg N/daa i overjordisk biomasse. Ved lavere N-gjødsling, viser sensormålingene litt lavere N-opptak, som tyder på et større N-behov enn 11 eller 14 kg N/daa ved dagens utviklingstrinn. Plantene på nullruta har tatt opp 5 kg N/daa. Det viser at jorda bidrar godt på dette feltet. Det nærmer seg tida for siste delgjødsling. Denne er viktig for oppbyggingen av proteininnholdet i kornet. Foto: Øyvind Akselsen

Våler

Figur 2.png

Bilde 2.jpg

Feltet i Våler, Østfold har tatt opp 1-1,5 kg N/daa siste uka, og totalt har plantene tatt opp 9-9,5 kg N/daa i den overjordiske biomassen. Plantene på nullruta har ikke økt N-opptaket siden forrige måling. Sorten er Ozon, og plantene er på vekststadium 38-39, flaggbladet omtrent fullt utviklet. Det er frem til nå små forskjeller mellom gjødslingsleddene. Feltet står fint og har et høyt avlingspotensiale. Det nærmer seg tida for siste delgjødsling også på dette feltet. Foto: Øyvind Akselsen

Ås

Figur 3.png

Bilde 3.jpg

Feltet i Ås, Akershus har økt N-opptaket med 0,5 kg N/daa siste uka, og har nå tatt opp 10-11 kg N/daa i overjordisk biomasse. Det kjølige været har dempet utviklingen på feltet sammenlignet med forrige uke. Feltet står fint, og har et høyt avlingspotensiale. Sorten er Ozon, og plantene er på vekststadium 38-39, flaggblad omtrent fullt utviklet. Det nærmer seg tida for siste delgjødsling også på dette feltet. Foto: Øyvind Akselsen

Algarheim

Figur 4.png

Bilde 4.jpg

Høsthveteåkeren på Algarheim, Romerike har økt nitrogenopptaket med 2 kg N/daa siste uka, og har nå tatt opp ca. 10 kg N/daa. Det er foreløpig små forskjeller mellom N-gjødslingstrinnene. Plantene på nullruta har tatt opp 4,5 kg N/daa. Det viser at også jorda bidrar godt med nitrogen på dette feltet. Sorten er Ozon, og plantene er på vekststadium 37, begynnende flaggbladutvikling. Feltet står fint, og har et høyt avlingspotensiale. Foto: Morten Botilsrud

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5.jpg

Høsthveteåkeren på Vormsund, Romerike har hatt et bra N-opptak også denne uka og totalt er det tatt opp rundt 10-10,5 kg N/daa på leddene gjødslet med 17 kg N/daa eller mer. Nitrogenopptaket er noe lavere på leddene som er gjødslet svakere. Det har vært gode forhold for nitrogenmineralisering, og plantene på ugjødsla ruter har tatt opp 5,5 kg N/daa. Feltet står fint og har et høyt avlingspotensiale. Sorten er Kuban, og plantene er på vekststadium 37, begynnende flaggbladutvikling. Foto: Morten Botilsrud

Revetal

Figur 6.png

Bilde 6.jpg

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold har kommet til starten av strekkingsperioden. Det er tatt opp mellom 2,5 og 3 kg N/daa på feltet. Sorten er Kuban, og plantene er på vekststadium 31, begynnende strekking. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Stjørdal

Figur 7.png

Bilde 7.jpg

Høsthveteåkeren i Stjørdal, Trøndelag ble delgjødslet for første gang denne uka, og er nå på vekststadium 31. Sorten er Magnifik. Det er tatt opp 1 kg N/daa denne uka, og totalt er det tatt opp 3 kg N/daa i overjordisk biomasse. N-opptaket på ugjødsla ruter er svært lavt, og jordas bidrag med nitrogen har vært beskjedent frem til nå. Foto: Jon Olav Forbord