2019 N-målinger uke 21

Nå skjer det mye ute i høsthveteåkrene! Kornet har et høyt nitrogenopptak og er i sterk vekst. Kornet har de fleste steder passert begynnende strekking, og bør være delgjødslet en gang.

I de sørligste områdene er plantene i gang med flaggbladutvikling og det er fortsatt litt tid igjen til siste delgjødsling er nødvendig på disse åkrene. Mye nedbør og varierende temperaturer de siste ukene har lagt til rette for bra mineralisering av nitrogen i jorda.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Fredrikstad

Figur 1.png

Bilde 1.jpg

Feltet i Fredrikstad, Østfold har tatt opp store mengder nitrogen siste uka. Feltet er midt i strekkingsperioden, vekststadium 37, og opptaket har vært på cirka 5 kg N/daa fra forrige måling. Totalt er det tatt opp rett i underkant av 12 kg N/daa. Plantene på nullruta har tatt opp 5 kg N/daa. Det viser at også jorda bidrar godt på dette feltet. Sorten er Ozon. Feltet har et høyt avlingspotensial, og står svært fint. Foto: Øyvind Akselsen

Våler

Figur 2.png

Bilde 2.jpg

Feltet i Våler, Østfold har kommet seg fint etter frostskaden tidligere i mai. Plantene har tatt opp rundt 4 kg N/daa fra forrige måling, og er i god vekst. Det totale opptaket ligger nå på 8 kg N/daa. Det er små forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Plantene på nullruta har ikke økt N-opptaket siden forrige måling. Sorten er Ozon, og plantene er på vekststadium 37, spissen på flaggblad så vidt synlig. Foto: Øyvind Akselsen

Ås

Figur 3.png

Bilde 3.jpg

Feltet i Ås, Akershus har også hatt en uke med god vekst og et høyt N-opptak. Det er økende opptak av nitrogen med stigende N-gjødsling. Totalt er det tatt opp i underkant av 11 kg N/daa. Jorda bidrar godt på dette feltet, og nullrutene har tatt opp ca. 4 kg N/daa. Feltet står fint, og har et høyt avlingspotensiale. Sorten er Ozon, og plantene er på vekststadium 37. Foto: Øyvind Akselsen

Algarheim

Figur 4.png

Bilde 4.jpg

Høsthveteåkeren på Algarheim, Romerike ble delgjødslet forrige uke. Feltet står fint og er nå i god vekst. Det er tatt opp betydelige mengder nitrogen siden forrige uke, og totalt har feltet tatt opp 8 kg N/daa. Det er ingen forskjeller i N-opptaket med stigende mengde nitrogen ved delgjødsling. Plantene på nullruta har tatt opp 4 kg N/daa. Det viser at også jorda bidrar godt på dette feltet. Sorten er Ozon, og plantene er på vekststadium 32, begynnende strekking. Foto: Morten Botilsrud

Vormsund

Figur 5.png

Bilde 5.jpg

Høsthveteåkeren på Vormsund, Romerike har også hatt et betydelig N-opptak den siste uka, og totalt er det tatt opp rundt 8 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 13. mai, og det er frem til nå ingen forskjeller i N-opptaket med stigende mengde nitrogen ved delgjødsling. Det har vært gode forhold for nitrogenmineralisering, og plantene på ugjødsla ruter har tatt opp 5 kg N/daa. Feltet står fint og har et høyt avlingspotensial. Sorten er Kuban, og plantene er på vekststadium 32, begynnende strekking.  Foto: Morten Botilsrud

Revetal

Figur 6.png

Bilde 6.jpg

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold har kommet til starten av strekkingsperioden, og er akkurat blitt delgjødslet. Åkeren er fortsatt ganske tynn, og har hatt et lavt N-opptak. Plantene nå går inn i en periode med mye vekst og næringsopptak, men avlingspotensialet vil være lavt fremover på feltet. Sorten er Kuban, og plantene er på vekststadium 31, begynnende strekking. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Stjørdal

Figur 7.png

Bilde 7.jpg

Høsthveteåkeren i Stjørdal, Trøndelag vil bli delgjødslet i løpet av uka. Plantene har hatt et beskjedent N-opptak siste uka, men feltet står fint. Med varmen vil plantene utvikle seg raskere i dagene fremover. Sorten er Magnifik og plantene har kommet til stadium 30, det vil si at det nærmer seg begynnende strekking. Foto: Jon Olav Forbord