2019 N-målinger uke 20

Det har skjedd lite med vekst og næringsopptak på høsthveteåkrene den siste uka. Det kalde været har dempet utviklingen og ført til at det er lite synlige endringer i åkrene.

Av: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Fredrikstad

Fig 1.png

Bilde 1.jpg

Feltet i Fredrikstad, Østfold har tatt opp svært lite nitrogen i den kjølige perioden. Det er fortsatt ingen forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Med sol og varme, og 20-30 mm med nedbør i bakken, kommer utviklingen til å gå fortere i perioden fremover. Det er en tett og kraftig åker, som står fint. Foto: Øyvind Akselsen.

Våler

Fig 2.png

Bilde 2.jpg

Feltet i Våler, Østfold er litt preget av frostskade, og har noen partier med litt lysere åker. Det er ikke tatt opp noe særlig nitrogen de to siste ukene, og det er ingen forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Dette vil endre seg i perioden plantene går inn i nå, med sterkere strekkingsvekst og større behov for nitrogen. Foto: Øyvind Akselsen.

Ås

Fig 3.png

Bilde 3.jpg

Feltet i Ås, Akershus har tatt opp ca. 1 kg nitrogen/daa siste uken. Det er små forskjeller i nitrogenopptaket med økende delgjødsling. Dette vil endre seg i perioden plantene går inn i nå, med sterkere strekkingsvekst og større behov for nitrogen. Nullrutene har kommet tydeligere frem i feltet den siste uka, og N-sensormålingene viser at det har vært lite mineralisering av nitrogen fra jorda i den kjølige perioden. Foto: Øyvind Akselsen

Feltene på Romerike, i Vestfold og i Trøndelag er til og med denne målingen bare vårgjødslet. Estimert N-opptak på nullrutene og rutene gjødslet med 8 kg N/daa er vist i tabellen under.

  Ingen vårgjødsling Ingen vårgjødsling Ingen vårgjødsling 8 kg N/daa vårgjødsling 8 kg N/daa vårgjødsling 8 kg N/daa vårgjødsling
  uke 18 uke 19 uke 20 uke 18 uke 19 uke 20
Felt 4, Algarheim 2,7 2,6 2,4 3,1 3,4 3,8
Felt 5, Vormsund 3,5 3,3 2,9 3,7 4,4 4,4
Felt 6, Revetal 0,4 0,3 0,1 0,5 0,4 0,3
Felt 7, Stjørdal - 0,8 0,7 - 1,1 1,0

 

Algarheim

Bilde 4.jpg

Høsthveteåkeren på Algarheim, Romerike har nå kommet til starten av strekkingsperioden og ble delgjødslet 13. mai. Nitrogenopptaket har så langt vært beskjeden, med 3,8 kg N/daa på vårgjødsla ledd. Perioden med kjølig vær stagnerte veksten, men den vil ta seg opp igjen nå, med høyere temperaturer og gode fuktighetsforhold i bakken. Foto: Morten Botilsrud.

Vormsund

Bilde 5.jpg

Høsthveteåkeren på Vormsund, Romerike har endret seg lite den siste uka. Feltet er fortsatt ved begynnende strekking, og det er ikke noen endring i nitrogenopptaket på gjødsla ruter. Dette vil endre seg fremover med varmere vær og god fuktig i jorda. Plantene er i starten på en viktig periode med stor vekst og stort behov for nitrogen. Feltet ble delgjødslet 13. mai. Foto: Morten Botilsrud

Revetal

Bilde 6.jpg

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold er fortsatt ganske tynn, og har ikke kommet ordentlig i gang. Den håndholdte N-sensoren måler svært lavt N-opptak, blant annet på grunn av at mye jord er synlig for N-sensoren. Det forstyrrer fortsatt målingene på dette feltet, og vil forhåpentligvis endre seg når plantene blir litt større. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Stjørdal

Bilde 7.jpg

Høsthveteåkeren i Stjørdal, Trøndelag har fortsatt hatt et beskjedent N-opptak. Plantene har utviklet seg svært sakte i det kjølige været, og er fortsatt på buskingsstadiet. Feltet er ikke delgjødslet enda, men med en varmere værtype går det raskt mot første delgjødsling. Foto: Jon Olav Forbord