Årets første N-Sensormåling, uke 18, 2019

I Østfold, Follo, Vestfold og på Romerike er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i gang. Høsthvetens nitrogenopptak skal følges hver uke frem til kornet skyter, og de første målingene ble gjennomført 29. og 30. april.

I Østfold, Follo, Vestfold og på Romerike er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i gang. Høsthvetens nitrogenopptak skal følges hver uke frem til kornet skyter, og de første målingene ble gjennomført 29. og 30. april.

Det er anlagt syv gjødslingsforsøk i høsthvete sesongen 2019. To felt er plassert i Østfold, ett i Follo, et i Vestfold, to på Romerike og ett i Trøndelag. Feltene er gjødslet med 8 kg N/daa på våren, i tillegg til et ledd som er ugjødslet.

Det er en spredning i feltene i hvor langt de har kommet i utvikling. I Østfold og Follo er åkeren i begynnelsen av strekkingsperioden, og har allerede blitt delgjødslet etter at N-sensormålingene var gjennomført. På Romerike og i Viken er plantene fortsatt på buskingsstadiet, og er bare gjødslet på våren. I Trøndelag er også plantene på buskingsstadiet. Der starter N-sensormålingene opp neste uke.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

N-sensormålingene uke 18:

  Ingen vårgjødsling 8 kg N/daa vårgjødsling
Felt 1, Fredrikstad 4,1 5,0
Felt 2, Våler 3,3 4,2
Felt 3, Ås 3,4 4,4
Felt 4, Algarheim 2,7 3,1
Felt 5, Vormsund 3,5 3,7
Felt 6, Revetal 0,4 0,5

 

Fredrikstad

1.jpg

Høsthveteåker i Fredrikstad. Sorten er Ozon. Plantene er i begynnelsen av strekkingsperioden, Zadoks 31. Nullrutene har så vidt begynt å synes. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 5 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 4,1 kg N/daa. Etter målingene med den håndholdte N-sensoren, har feltet blitt delgjødslet. Foto: Øyvind Akselsen.

Våler

2.jpg

Høsthveteåker i Våler. Sorten er Ozon. Plantene er i begynnelsen av strekkingsperioden, Zadoks 30-31. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 4,2 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 3,3 kg N/daa. Etter målingene med den håndholdte N-sensoren, har feltet blitt delgjødslet. Foto: Øyvind Akselsen.

Ås

3.jpg

Høsthveteåker på Ås. Sorten er Ozon. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 4,4 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 3,4 kg N/daa, og en kan så vidt skimte nullrutene i åkeren. Etter målingene med den håndholdte N-sensoren, har feltet blitt delgjødslet. Foto: Øyvind Akselsen.

Algarheim

4.jpg

Høsthveteåker på Algarheim. Sorten er Ozon. Grensene mellom forsøksrutene er ikke synlig enda, og en ser heller ikke forskjell på nullrutene. Estimert N-opptak på gjødsla ruter er 3,1 kg N/daa, og på ugjødsla ruter 2,7 kg N/daa, Foto: Morten Botilsrud.

Vormsund

5.jpg

Høsthveteåker på Vormsund. Sorten er Kuban. Grensene mellom forsøksrutene er ikke synlig enda. Estimert N-opptak er så langt tilnærmet likt for gjødsla og ugjødsla ruter (hhv 3,7 kg N/daa og 3,5 kg N/daa). Foto: Morten Botilsrud.

Revetal

6

Høsthveteåker i Revetal, Vestfold. Sorten er Kuban. Høsthveteåkeren er foreløpig ganske glissen, noe som gjør at mye jord er synlig for N-sensoren. Det forstyrrer målingene på dette feltet, og vil endre seg når plantene blir litt større. Foto: Tore Røisehagen Daarstad.