Årets første N-Sensormåling, uke 18, 2019

I Østfold, Follo, Vestfold og på Romerike er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i gang. Høsthvetens nitrogenopptak skal følges hver uke frem til kornet skyter, og de første målingene ble gjennomført 29. og 30. april.

I Østfold, Follo, Vestfold og på Romerike er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i gang. Høsthvetens nitrogenopptak skal følges hver uke frem til kornet skyter, og de første målingene ble gjennomført 29. og 30. april.

Det er anlagt syv gjødslingsforsøk i høsthvete sesongen 2019. To felt er plassert i Østfold, ett i Follo, et i Vestfold, to på Romerike og ett i Trøndelag. Feltene er gjødslet med 8 kg N/daa på våren, i tillegg til et ledd som er ugjødslet.

Det er en spredning i feltene i hvor langt de har kommet i utvikling. I Østfold og Follo er åkeren i begynnelsen av strekkingsperioden, og har allerede blitt delgjødslet etter at N-sensormålingene var gjennomført. På Romerike og i Viken er plantene fortsatt på buskingsstadiet, og er bare gjødslet på våren. I Trøndelag er også plantene på buskingsstadiet. Der starter N-sensormålingene opp neste uke.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Vil du se årets første N-målinger og lese ukens anbefaling, registrer deg her

Er du bonde?
Ved å huke av her aksepterer du at Yara Norge vil samle inn dine personopplysninger. Vi samler inn disse dataene for å kunne gi deg målrettet gjødselfaglig materiell samt gode dyrkingsråd. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er ditt samtykke som du har rett til å trekke tilbake når som helst ved å kontakte oss på yaranorge@yara.com. Link til vår Personvernerklæring finnes nederst på siden.