2019 N-målinger uke 19

Kulden har dempet utviklingen på høstkornet, og det har skjedd lite med åkrene siden forrige måling. Feltene sør for Oslo startet strekkingsveksten i den varme perioden, og er delgjødslet en gang. De andre feltene er fortsatt på buskingsstadiet, og har så langt fått 8 kg N/daa på våren.

De lavere temperaturene er gunstig for feltene som er litt glisne, og som trenger flere buskingsskudd for å få opp avlingspotensialet. Regn er også svært fordelaktig for utviklingen av plantene og for opptak og utnyttelse av tilført gjødsel.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Vestfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Fredrikstad

1.png

1 bildet.jpg

Feltet i Fredrikstad står fint og er en tett og frodig åker. Åkeren utviklet seg fort i den varme perioden, men har nå bremset veksten med det kjølige været som er nå. Det gir bedre tid til næringsopptak og til å utvikle et høyt avlingspotensiale. Det er tatt opp litt over en kilo N/daa den siste uken på alle gjødslingsledd og det er så langt ingen forskjeller I N-opptaket med økende delgjødsling. Nullrutene synes tydelig på feltet. Jorda har likevel bidratt med betydelig mengde nitrogen. Så langt er det tatt opp 4 kg N/daa på de ugjødsla rutene.

Våler

2.png

2 bildet.jpg

Feltet i Våler er en tett og fin høsthveteåker. Kornet utviklet seg raskt i den varme perioden, men har nå roet ned veksten. Feltet ble delgjødslet forrige uke, men det er ingen forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Det totale N-opptaket siste uke har vært beskjedent, ca. 0,5 kg N/daa. Det kjølige været gir plantene bedre tid til å utvikle seg, og legge grunnlaget for et høyt avlingspotensiale. Nullrutene kan sees, men skiller seg ikke veldig tydelig fra resten av åkeren. N-opptaket på nullrutene ligger på ca. 3 kg N/daa.

Ås

3.png

4 bildet.jpg

Feltet i Ås står godt, og er en tett og fin høsthveteåker. Utviklingen av feltet følger samme løp som de to foregående. Feltet ble delgjødslet forrige uke, men det er ingen forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Det totale N-opptaket siste uke har vært på ca. 1 kg N/daa. Det kjølige været gir plantene bedre tid til å utvikle seg, og legge grunnlaget for et høyt avlingspotensiale. Nullrutene kan sees, men skiller seg ikke veldig tydelig fra resten av åkeren. N-opptaket på nullrutene ligger i overkant av 3 kg N/daa.

Feltene på Romerike, i Vestfold og i Trøndelag er så langt bare vårgjødslet. Estimert N-opptak på nullrutene og rutene gjødslet med 8 kg N/daa er vist i tabellen under.

  Ingen vårgjødsling Ingen vårgjødsling 8 kg N/daa vårgjødsling 8 kg N/daa vårgjødsling
  Uke 18 Uke 19 Uke 18 Uke 19
Felt 4, Algarheim 2,7 2,6 3,1 3,4
Felt 5, Vormsund 3,5 3,3 3,7 4,4
Felt 6, Revetal 0,4 0,3 0,5 0,4
Felt 7, Stjørdal - 0,8 - 1,1

 

Algarheim


4 bildet.jpg

Høsthveteåkeren på Algarheim kommer fint, og er kommet til starten av strekkingsperioden. Nullrutene er nå synlige på feltet, og de ugjødsla plantene har tatt opp 2,6 kg N/daa. Resten av åkeren har tatt opp 3,4 kg N/daa. Det kjølige været har stanset utviklinga for en stund, og gir plantene ro til å bygge opp avlingspotensialet. Foto: Morten Botilsrud

Vormsund

5 bildet.jpg

Høsthveteåkeren på Vormsund står fint, og har kommet til begynnende strekking. Det vil snart bli delgjødslet. Nullrutene er nå synlige på feltet, og de ugjødsla plantene har tatt opp 3,3 kg N/daa. Resten av åkeren har tatt opp 4,4 kg N/daa. Det kjølige været har stanset utviklinga for en stund, og gir plantene ro til å bygge opp avlingspotensialet. Foto: Morten Botilsrud.

Revetal

6 bildet.jpg

Høsthveteåkeren i Revetal, Vestfold er fortsatt ganske tynn, og har ikke kommet ordentlig i gang. Den håndholdte N-sensoren måler svært lavt N-opptak, blant annet på grunn av at mye jord er synlig for N-sensoren. Det forstyrrer målingene på dette feltet, og vil endre seg når plantene blir litt større. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Steinkjær

7 bildet.jpg

Høsthveteåkeren i Steinkjær ligger i sorten Magnifik, og er på buskingsstadiet. Feltet er noe preget av tørre forhold på våren, og sein vekststart. Vårfrost førte også til noe uttynning, som er representativt for flere høsthveteåkre i Midt-Norge. Nitrogenopptaket er så langt beskjedent, men med nedbør og litt mer busking, vil åkeren komme seg utover i mai. Foto: Jon Olav Forbord