N-målinger uke 21: Nå må høsthveten gjødsles og vannes

Opptaket av nitrogen er målt på høsthvetefeltene i Østfold og i Trøndelag 21. og 22. mai. Varmen har gjort at utviklinga går fort, og plantene har kommet til strekkingsfasen. Det er tid for første delgjødsling. Det har ikke kommet nedbør på en god stund, det begynner å bli tørt mange steder og det er ikke meldt regn de nærmeste dagene. Dette øker behovet for vanning, og anbefales for de som har mulighet til det.

Av Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

N-måling fra Halden, Østfold

Uke 21 2018, Feltet fra Halden. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 1. Feltet fra Halden, Østfold

Feltet i Halden, Østfold har hatt bra vekst siden forrige måling og har nå kommet til stadium 33. Utviklingen har gått fort, og åkeren vil bli delgjødslet en av de nærmeste dagene. N-opptaket har vært stort siden forrige måling og ligger på 2-2,5 kg N/daa (avstanden mellom oransje og blå linje). Tørken har gitt svært lite mineralisering fra jorda, og N-opptaket på ugjødsla ledd har tilsynelatende gått noe ned. Det skyldes først og fremst en fortynning av nitrogen i plantene på grunn av vekst og lite N-opptak.

N-måling fra Fredrikstad, Østfold

Uke 21 2018, Feltet fra Fredrikstad. Fotograf Øyvind Akselsen

 

Figur 2. Feltet fra Fredrikstad.

Feltet i Fredrikstad, Østfold har tatt opp rundt 2-2,5 kg N/daa siden forrige måling. Feltet har kommet til stadium 32, og åkeren vil bli delgjødslet en av de nærmeste dagene. Også på dette feltet har nitrogenopptaket vært svært beskjedent på ugjødsla ledd. Selv om høye temperaturer kan være gunstig for nitrogenfrigjøring i jorda, har de tørre forholdene virket hemmende på frigjøringen.

N-måling fra Rakkestad, Østfold

Uke 21 2018, Feltet fra Rakkestad. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 3. Feltet i Rakkestad, Østfold

Feltet i Rakkestad, Østfold har også tatt opp 2-2,5 kg N/daa siden forrige måling og nitrogenopptaket ligger på 5-6 kg N/daa totalt. Feltet har kommet til stadium 31 og vil bli delgjødslet en av de nærmeste dagene. På dette feltet har det også vært lite mineralisering av nitrogen, og opptaket på ugjødsla ruter ligger på rundt 1 kg N/daa.

N-måling fra Stjørdal, Trøndelag

Uke 21 2018, Feltet fra Stjørdal. Fotograf Jon Olav Forbord

Figur 4. Feltet fra Stjørdal

Feltet i Stjørdal, Trøndelag har tatt opp rundt 4 kg N/daa totalt. Fra forrige måling har opptaket på gjødsla ruter vært på ca. 1 kilo N/daa. Det er fortsatt nitrogen igjen i jorda fra vårgjødslingen, men siden feltet har kommet til begynnende strekking (stadium 31), anbefales likevel første delgjødsling. Når plantene er i strekkingsfasen, er nitrogenbehovet stort, og opptaket skjer raskt.

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, på Romerike og i Trøndelag.