N-Sensormålinger, uke 23, 2018

Fortsatt tørke preger høsthveten.

Av Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Det er gjort nye målinger med håndholdt N-sensor på feltene 4. og 5. juni. Det er stor spredning i utviklingstrinn og hvor mye kornet er preget av tørken og varmen. Feltene står best lengst sør. Her har kornet skutt, og målingene avsluttes for denne sesongen. Åkrene på Romerike har det tyngst. De er i avsluttende strekking og vil bli målt neste uke også. Feltet i Trøndelag står fint og vil bli målt en uke til. Opptaket av nitrogen siste uken varierer fra omtrent ikke noe og til ca. 2 kg N/daa.

Figur 1. Feltet i Halden, Østfold har utviklet seg svært raskt siste uka, og er kommet til stadium 57, og nærmer seg blomstring. Feltet står fint, særlig sett i lys av den svært vanskelige sesongen dette året. Det er tatt opp rundt 2 kg N/daa siden forrige måling. Det er litt høyere opptak der det ble gitt 10 kg N/daa på våren sammenlignet med 8 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men å grunn av manglende nedbør, og lite opptak av den tilførte gjødsla, det er fortsatt ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling.

Figur 2. Feltet i Fredrikstad, Østfold har også utviklet seg raskt, og har kommet til stadium 53. Kornplantene er lave og åkeren er tynn, og preget av det varme, tørre været. Det har vært lite opptak av nitrogen siste uka, og det er bare tatt opp totalt 4-6 kg N/daa på feltet.

Figur 3. Feltet i Rakkestad, Østfold har kommet til stadium 55, og har tatt opp ca. 1 kg N/daa siden forrige måling. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men fortsatt er det ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Bestandet er tynt, og åkeren preges av det varme, tørre været.

Figur 4. Feltet Vormsund 1 på Romerike har utviklet seg raskt den siste uka, og har kommet til stadium 41. Det har vært bra opptak av nitrogen den siste uka, og plantene har tatt opp mellom 1-2 kg N/daa siden forrige måling. Dette feltet har også hatt noe nitrogenmineralisering, og på ugjødsla ruter er det tatt opp 3,1 kg N/daa totalt. Feltet preges av det varme, tørre været.

Figur 5. Feltet Vormsund 2 på Romerike har ikke klart å hente seg inn med det været som har vært denne sesongen. I følge målingene med N-sensor har det ikke vært noe opptak av nitrogen i perioden målingene har pågått. Åkeren er tynn og plantene er små, og avlingspotensialet faller for hver dag som går uten nedbør.

Figur 6. Feltet Vormsund 3 på Romerike har hatt det største N-opptaket av alle feltene den siste uka, og har nå tatt opp ca. 6 kg N/daa totalt. Bestandet er tynt og feltet er preget av varmen og mangel på nedbør.

Feltet i Stjørdal, Trøndelag har ikke målinger denne uken, på grunn av feil med målingene. Feltet har kommet til stadium 41, avsluttende strekking.

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag.