N-Sensormålinger, uke 22, 2018

Fortsatt varmt vær og tørke gjør at utviklinga av høsthveten går raskt.

Av Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Opptaket av nitrogen er målt på høsthvetefeltene i Østfold og Romerike 28. mai og i Stjørdal 29. mai. På Østlandet har kornplantene tatt opp 1-1,5 kg N/daa siste uka. Utviklingen av høsthveten på feltene i Østfold har gått svært fort. Kornet er midt i strekkingsperioden, og nærmer seg skyting. På Romerike er åkrene en til to uker seinere i utvikling, og har akkurat startet strekkingsperioden. Feltene preges av det tørre, varme været som har vært i mai. I Stjørdal har nitrogenopptaket siste uka vært større. Der er det tatt opp 2,5-3 kg N/daa, og kornet er i god vekst og utvikling.

Felt 1 Halden, Foto: Øyvind Akselsen

Figur 1. Feltet i Halden, Østfold har kommet til stadium 39. Nitrogenopptaket har vært moderat siden forrige måling, rundt 1 kg N/daa. Det er litt høyere opptak der det ble gitt 10 kg N/daa på våren sammenlignet med 8 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men foreløpig er det ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Det er lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Felt 2 Fredrikstad, Foto: Øyvind Akselsen 

Figur 2. Feltet i Fredrikstad, Østfold har kommet til stadium 39, og ble delgjødslet 24. mai. Ved forrige prognose var det høyt nitrogenopptak på feltet (differanse mellom blå og oransje linje), men denne uka har opptaket stoppet helt opp (grå linje). Det er lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Felt 3 Rakkestad, Foto: Øyvind Akselsen

Figur 3. Feltet i Rakkestad, Østfold har kommet til stadium 39, og har tatt opp ca. 2 kg N/daa siden forrige måling. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men foreløpig er det ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Det er lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Felt 4 Vormsund 1, Foto: Morten Botilsrud

Figur 4. Feltet Vormsund 1 på Romerike har hatt en økning i N-opptaket siste uken. Plantene har tatt opp omkring 1-1,5 kg N/daa siden forrige måling. Det har også vært litt N-mineralisering på feltet, og på ugjødsla ruter er det tatt opp 2,5 kg N/daa totalt. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men foreløpig er det ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Det er heller ingen forskjeller mellom leddene som har fått 8 og 10 kg N/daa på våren.

Felt 5 Vormsund 2, Foto: Morten Botilsrud

Figur 5. Feltet Vormsund 2 på Romerike har hatt et svært beskjeden N-opptak så langt i sesongen. Feltet er sterkt preget av varmen og tørken, og plantene klarer ikke å nyttiggjøre seg nitrogenet i jorda. Det er ingen forskjeller om det er gitt 8 eller 10 kg N/daa på våren. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men det er heller ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Det er lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene. Åkeren trenger vann og kjøligere værdrag for å få i gang veksten og næringsopptaket.

Felt 6 Vormsund 3, Foto: Morten Botilsrud

Figur 6. Feltet Vormsund 3 på Romerike har hatt en økning i N-opptaket siden forrige uke, men fortsatt er opptaket svært beskjedent, med rundt 3 kg N/daa totalt. Det er lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene. Feltet ble delgjødslet 24. mai, men det er ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. Feltet er preget av varmen og mangel på nedbør, og trenger en endring i været for å ta seg opp.

Felt 7 Stjørdal, Foto: Jon Olav Forbord

Figur 7. Feltet i Stjørdal, Trøndelag har siden forrige måling hatt et stort N-opptak, rundt 2,5-3 kg N/daa. Nitrogenopptaket i kornet på de ugjødsla rutene er svært lavt, og tyder på svært lav frigjøring av N fra jorda. Feltet ble delgjødslet 22. mai, men det er ingen synlige forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling.

 

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag.