N-Sensormålinger på Romerike, uke 20, 2018

Nå har N-Sensormålingene på Romerike startet opp. På tre høsthvetefelt på Vormsund på Romerike skal det måles ukentlig med håndholdt N-Sensor, og de første målingene ble gjennomført 16. mai.

Av Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

Nitrogenopptaket har frem til nå vært beskjedent, så målingene gjenspeiler først og fremst hvor langt åkeren har kommet i utvikling, og hvor godt plantene har busket seg. Det var krevende etablering av høstkorn i fjor, og åkrene kom seint i gang i vår etter en lang vinter med mye snø. Men nå er åkrene i gang, og med varmen som er om dagen, kommer utviklingen til å gå fort.

Målingene gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Romerike og Trøndelag, og er finansiert av Yara Norge. Målet er å formidle informasjon om hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker plantenes nitrogenopptak og gjødselbehov.

Hva viser figurene

En gang i uken måles det med håndholdt N-Sensor på feltene. Målingene den enkelte uka vises som en linje i diagrammet. Siden det til nå kun er gjødslet på våren, vises det målt N-opptak for to nitrogennivåer. Jordas bidrag med nitrogen vises helt til venstre i figuren.

Felt 1 Vormsund, Romerike. Sorten er Ellvis og feltet er plassert på siltjord. Foto: Morten Botilsrud

Figur 1. Felt 1 Vormsund, Romerike. Sorten er Ellvis og feltet er plassert på siltjord.

Felt 2 Vormsund, Romerike. Sorten er Kuban og feltet er plassert på siltig lettleire. Foto: Morten Botilsrud

Figur 2. Felt 2 Vormsund, Romerike. Sorten er Kuban og feltet er plassert på siltig lettleire.

Felt 3 Vormsund, Romerike. Sorten er Kuban og feltet er plassert på siltjord. Foto: Morten Botilsrud

Figur 3. Felt 3 Vormsund, Romerike. Sorten er Kuban og feltet er plassert på siltjord.