N-Sensormåling i uke 22

I Østfold og Follo er høsthvetefeltene midt i strekkingsperioden, og N-opptaket er svært høyt. På Romerike er høsthveten i begynnelsen av strekkingsperioden, og også her er plantene i en periode med høyt N-opptak. Alle feltene på Østlandet er nå delgjødslet. Feltet i Trøndelag kommer fint, og det nærmer seg delgjødsling også der.

Det har kommet veldig variabelt med nedbør denne våren og nitrogenstatus vil derfor også variere. For å kvantifisere eventuelle N-tap tidligere i sesongen og vurdere behov for tilleggsgjødsling, kan man benytte tjenesten "Nitrogenstatus" på NIBIO sine nettsider. Lokale forutsetninger legges inn, og man får en raskt og enkel vurdering av N-balanse og utvaskingst

Øsaker, Østfold

Uke 22 Felt 1 Øsaker. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 1. Øsaker, Østfold

Dette feltet ble delgjødslet 16. mai. Det har vært stort N-opptak siden forrige måling, rundt 4 kg N/daa på det meste, og N-opptaket øker med økende delgjødsling. Det er tatt opp rundt 12 kg N/daa på rutene som har tatt opp mest. Nitrogenopptaket i kornet på de ugjødsla rutene er null, og tyder på svært lav frigjøring av N fra jorda.

Halden, Østfold

Uke 22 Felt 2 Halden. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 2: Halden, Østfold

Feltet i Halden ble delgjødslet 22. mai. Det er ikke like tydelig økning i opptaket med økende delgjødsling på feltet i Halden. Beregnet N-opptak på forsøksrutene siden forrige måling ligger på rundt 2-2,5 kg N/daa på feltet. Det har vært noe mineralisering av N fra jorda selv. På nullruta har plantene tatt opp omkring 3,5 kg N/daa totalt i løpet av mai.

Fredrikstad, Østfold

Uke 22 Felt 3 Fredrikstad. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 3: Fredrikstad, Østfold

Feltet i Fredrikstad ble delgjødslet 23. mai. Foreløpig er det ikke store forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. N-opptaket har vært moderat siden forrige måling, mellom 1- 2 kg N/daa. Det er lite N-mineralisering fra jorda, og svært lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Vestby, Follo

Uke 22 Felt 4 Vestby. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 4: Vestby, Østfold

Feltet i Vestby ble delgjødslet 22. mai. Foreløpig er det små forskjeller i N-opptaket med økende delgjødsling. N-opptaket har vært moderat siden forrige måling, mellom 1,5-2,5 kg N/daa. Det er lite N-mineralisering fra jorda, og lite N-opptak på de ugjødsla rutene.

Årnes, Romerike

Uke 22 Felt 5 Årnes. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 5: Årnes, Romerike

Utviklingen av høsthveten på feltet på Årnes går langsomt. Det er nå tatt opp i underkant av 5 kg N/daa på gjødslede ruter, og det er ingen forskjeller om det er gitt 8 eller 10 kg N/daa på våren. Feltet ble delgjødslet 23. mai, og det er foreløpig heller ingen forskjeller mellom delgjødslingsleddene.

Oppaker, Romerike

Uke 22 Felt 6 Oppaker. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 6: Oppaker, Romerike

Feltet ble delgjødslet 24. mai. Feltet på Oppaker har hatt stort opptak av N siden forrige måling, og det er totalt tatt opp omkring 9-9,5 kg N/daa. Det er ikke noe forskjell mellom leddene som har fått 8 og 10 kg N/daa på våren, og heller ikke noen forskjeller mellom leddene med ulik delgjødsling. De gode forholdene for mineralisering av organisk N på feltet har fortsatt, og nullruta har tatt opp totalt 5,6 kg N/daa.

Vormsund, Romerike

Uke 22 Felt 7 Vormsund. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 7: Vormsund, Romerike

Feltet på Vormsund ble delgjødslet 23. mai. Foreløpig er det ikke noen forskjeller i N-opptaket mellom leddene som har fått ulik delgjødsling. Plantene har tatt opp omkring 2,5 kg N/daa siden forrige måling. Det er gode forhold for N-mineralisering på feltet, og på ugjødsla ruter er det tatt opp 4 kg N/daa totalt.

Trøndelag

Figur 8: Skatval, Trøndelag

Feltet i Stjørdal kommer fint. Det har nå tatt opp omkring 5 kg N/daa, og det er klart for delgjødsling. Det har så langt vært lite mineralisering på feltet, og ugjødsla ruter har bare tatt opp 1 kg N/daa.