N-Sensormåling i uke 21

Det er stort behov for delgjødsling i høsthveten.

Etter vanskelige forhold for målinger forrige uke, er det nå målt på høsthvetefeltene i Østfold, Follo og Romerike (22. mai). Høsthveten er i starten av strekkingsperioden, og det er på høy tid med første delgjødsling, om det ikke alt er gjennomført. Det er stor spredning mellom feltene i hvor mye N høsthveten alt har tatt opp. Det ser ut til at vi går inn i en varmere periode, hvor utvikling, vekst og N-opptak vil være stort. I områdene hvor feltene er plassert, har det ikke vært noe særlig nedvasking i følge N-kalkulatoren på nettet. Men det er store forskjeller på Østlandet i hvor mye nedbør som har kommet den siste tiden.

Uke 21 Felt 1 Øsaker. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 1. Øsaker, Østfold

Dette feltet ble delgjødslet 16. mai. Det har vært et stort N-opptak siden forrige måling på rundt 3 kg N/daa, og plantene har alt tatt opp omkring 8-9 kg N/daa. Det har vært liten mineralisering av N fra jorda, og N-opptaket på ugjødsla ledd har stått stille. Det er ingen forskjeller på delgjødslingsleddene ennå. Det er litt høyere N-opptak der det er gitt 10 kg N/daa på våren, sammenlignet med 8 kg N/daa.

Uke 21 Felt 2 Halden. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 2: Halden, Østfold.

Det har vært bra vekst og N-opptak på feltet i Halden; 2-2,5 kg N/daa siden forrige måling. Delgjødslingen ble noe forsinket i forhold til optimalt utviklingstrinn på grunn av svært våte forhold forrige uke. Feltet ble delgjødslet samme dag som målingene ble gjennomført (22. mai). Det har vært litt større opptak på leddene som har fått 10 kg N/daa på våren, sammenlignet med 8 kg N/daa, og det var på høy tid med delgjødsling. Nullruta har tatt opp omkring 3 kg N/daa.

Uke 21 Felt 3 Fredrikstad. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 3: Fredrikstad, Østfold

Feltet i Fredrikstad har hatt bra vekst og høyt N-opptak siden forrige måling; omkring 2,5 kg N/daa. Feltet vil bli delgjødslet 23. mai. Det er litt høyere N-opptak ved 10 kg N/daa på våren sammenlignet med 8 kg N/daa, og det er på høy tid med delgjødsling. Det har vært svært lite mineralisering på feltet siden forrige måling.

Uke 21 Felt 4 Vestby. Fotograf Øyvind Akselsen

Figur 4: Vestby, Østfold

Feltet i Vestby har også hatt bra vekst og høyt N-opptak siden forrige måling; omkring 2,5 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet 22. mai, samtidig med målingene. Det er litt høyere N-opptak ved 10 kg N/daa på våren sammenlignet med 8 kg N/daa, og det var på høy tid med delgjødsling. Det har vært svært lite mineralisering på feltet siden forrige måling.

Uke 21 Felt 5 Årnes. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 5: Årnes, Romerike

Det har vært beskjedent opptak av N på feltet på Årnes, totalt 3 kg N/daa. Det er ikke noe forskjell på leddene som har fått 8 g 10 kg N/daa på våren. Det har også vært lite mineralisering av N på nullrutene. Det er ikke stort behov for delgjødsling på feltet enda.

Uke 21 Felt 6 Oppaker. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 6: Oppaker, Romerike

Feltet på Oppaker har hatt stort opptak av N siden forrige måling, og det er totalt tatt opp omkring 6 kg N/daa. Det er ikke noe forskjell mellom leddene som har fått 8 og 10 kg N/daa på våren. Det har vært gode forhold for mineralisering, nullruta har tatt opp rundt 5 kg N/daa. Det er tida for delgjødsling på feltet.

Uke 21 Felt 7 Vormsund. Fotograf Morten Botilsrud

Figur 7: Vormsund, Romerike

Feltet på Vormsund har hatt stort N-opptak siden forrige måling. Det har også vært gode forhold for N-mineralisering på feltet.

Det er ingen forskjell på leddene som har fått 8 eller 10 kg N/daa på våren. Det er tida for delgjødsling på feltet. 

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo og Romerike.