Megalab - et lovende rådgivingsverktøy


Analysesvarene fra Megalab hjelper rådgiverne til å kartlegge vekstforstyrrelser og iverksette konkrete mottiltak. I dialogen vi har med rådgivere er det tydelig at bladanalysene hjelper rådgiverne til å gi mer presise gjødslingsråd.

For å beskrive verdien av bladanalyser har vi beskrevet noen eksempler som illustrerer hvordan bladanalysene kan gi bedre forståelse av vekstproblemer på et skifte, og dermed gi grunnlag for ytterligere bedre rådgivning i fremtiden.

Analyseeksemplene