Yara N-Sensormåling

Denne sommeren skal det gjennomføres målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk plassert i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag. Med grunnlag i registreringene tatt med N-Sensoren gjøres en beregning av hvor mye nitrogen (N) plantene har tatt opp ved måletidspunktet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO og NLR, finansiert av Yara Norge. 

Se også N-målingene fra Sverige her.